Przodująca Klinika Prawa

27-09-2016

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych, wraz z gazetą Rzeczpospolita, przygotowały po raz pierwszy Ranking Studenckich Poradni Prawnych. Wygrała w nim Łódź. Na drugim miejscu uplasował się Uniwersytet w Białymstoku, a na trzecim – Uniwersytet Jagielloński .


Zwycięska klinika porad prawnych to Studencki Punkt Informacji Prawnej Klinika Prawa – Klinika Praw Dziecka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Porad udziela w niej każdego roku od osiemdziesięciu do dziewięćdziesięciu studentów, a opiekuje się nimi dwunastu pracowników naukowych wspomnianego wcześniej wydziału. Klinika funkcjonuje przy Zakładzie Polityki Prawa UŁ. Jej opiekunem jest prof. Małgorzata Król .

Klinika działa od roku 2003. Dotychczas zajmowała się łącznie 4.7 tys. sprawami; rocznie ok. 360.

Studenci współpracujący z kliniką odbywają raz w tygodniu godzinny dyżur, podczas którego spotykają się z klientami, zapoznają z ich problemami oraz udzielają opinii prawnych.

Każdy ze studentów ma możliwość poznania psychologicznych aspektów kontaktów interpersonalnych na płaszczyźnie prawnik – klient. Stwarza im się również szanse poznania zasad sporządzania pism procesowych, podstaw mediacji, a także zasad prawidłowej argumentacji i innych umiejętności niezbędnych przy wykonywaniu zawodów prawniczych.

Oprac.: (sb)