Promują miasto i Łódź akademicką

27-09-2016

Na Uniwersytecie Łódzkim 12 września rozpoczęto realizację projektu GGULIVRR@Lodz2016. Jego celem jest włączenie do wspólnej pracy naukowo-badawczej grupy studentów i naukowców z pięciu krajów europejskich: Belgii, Finalndii. Irlandii, Portugalii i Polski.


Tematem tegorocznej, trzeciej łódzkiej edycji projektu GGULIVRR jest  Łódź akademicka. Bierze w niej udział pięćdziesięciu słuchaczy kierunków informatycznych, ale także turystycznych, nauczycielskich, zarządzania, filologicznych, graficznych z następujących uczelni: Artesis Hogeschool Antwerpen (Belgia), Centria Ammattikorkeakoulu (Finlandia), Dundalk Institute of Technology (Irlandia), ISPGaya (Portugalia) no i oczywiście Uniwersytetu Łódzkiego.

Uczestnicy programu, podzieleni na sześć do ośmiu zespołów projektowych, mają za zadanie wytworzyć w ciągu dwóch tygodni prototypy gier i aplikacji przedstawiające Łódź jako miasto atrakcyjne dla studentów zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Zawierać mają one informacje praktyczne o życiu w Łodzi, walorach turystycznych miasta, komunikacji, kosztach codziennego utrzymania, studenckiej codzienności oraz możliwościach spędzania wolnego czasu przez słuchaczy szkól wyższych .

Studentom biorącym udział w programie stworzono możliwość rozwijania umiejętności pracy w silnie zróżnicowanym zespole projektowym i nabywania kompetencji poszukiwanych przez pracodawców, czyli umiejętności pracy w zespole, mobilności czy też płynnego posługiwania się językiem angielskim.

Trzecia już edycja projektu GGULIVRR, prowadzona jest przez Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ.

Przypomnijmy, że Uniwersytet Łódzki organizował również dwie poprzednie edycje tego projektu. Efektem pracy międzynarodowych zespołów w latach 2014–2015 były dwie aplikacje. Dla Muzeum Animacji Se-Ma-For i Fundacji Urban Forms. Stworzono też cztery prototypy aplikacji dla EC1.

Projekt GGULIVRR współfinansowany jest ze środków Urzędu Miasta Łodzi.

Oprac.: (sb)