Ruszyła Szkoła Giełdowa

27-09-2016

Na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego rozpoczęła działalność Szkoła Giełdowa czyli kurs Podstawy inwestowania na giełdzie . Jej uczestnicy zdobywają wiedzę w zakresie funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych oraz poznają narzędzia umożliwiające podejmowanie optymalnych decyzji inwestycyjnych.

Inauguracja Szkoły Giełdowej na Uniwersytecie Łódzkim – w głębi za stołem prezydialnym od lewej siedzą – prof. Jerzy Różański, prodziekan Wydziału Zarządzania; prof. Antoni Różalski, rektor-elekt UŁ; prof. Małgorzata Zaleska, prezes GPW; prof. Grzegorz Urbanek, prorektor-elekt UŁ; prof. Dorota Witkowska, Wydział Zarządzania, organizatorka szkoły

Inauguracja Szkoły Giełdowej na Uniwersytecie Łódzkim – w głębi za stołem prezydialnym od lewej siedzą – prof. Jerzy Różański, prodziekan Wydziału Zarządzania; prof. Antoni Różalski, rektor-elekt UŁ; prof. Małgorzata Zaleska, prezes GPW; prof. Grzegorz Urbanek, prorektor-elekt UŁ; prof. Dorota Witkowska, Wydział Zarządzania, organizatorka szkoły

Fot. Maciej Andrzejewski

Program kursu Szkoły Giełdowej realizowany jest w soboty i niedziele podczas pięciu wykładów i obejmuje łącznie czternaście godzin nauki. Zajęcia poprowadzą specjaliści z zakresu rynku kapitałowego: praktycy, w tym pracownicy instytucji rynku giełdowego oraz wykładowcy akademiccy.

Zajęcia Szkoły Giełdowej na Uniwersytecie Łódzkim zainaugurowali 19 maja prof. Małgorzata Zaleska , prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz prof. Antoni Różalski , rektor-elekt UŁ.

– Uczestnikom tej szkoły przekazujemy fundamentalną wiedzę dotyczącą mechanizmów funkcjonowania rynku kapitałowego, ale także dbamy o poznanie aspektów psychologicznych związanych z procesem inwestowania. Szkoły giełdowe funkcjonują już na wielu wyższych uczelniach, a wkrótce będzie ich jeszcze więcej, w tym oczywiście ta, którą uruchamiamy na Uniwersytecie Łódzkim. Zupełnie nowym projektem Giełdy Papierów Wartościowych, ukierunkowanym na współpracę z uczelniami, jest także konkurs o Nagrodę Prezesa GPW, na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską. – Sama na początku lat dziewięćdziesiątych napisałam swoją pracę magisterską na temat Obrót papierami wartościowymi , więc moja przygoda z giełdą tak naprawdę trwa już kilkadziesiąt lat – dodała prezes GPW, która jest profesorem nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej..

– Szkoła Giełdowa stanowi przykład rozszerzania wachlarza propozycji edukacyjnych adresowanych do naszych studentów. Ponadto stwarza ona możliwości dające słuchaczom uczelni okazję do częstszych kontaktów z praktykami, którzy dzielą się z młodymi ludźmi nie tylko wiedzą, ale także bogatym doświadczeniem. I to jest właśnie to, o co nam na Uniwersytecie Łódzkim chodzi – podkreślił rektor-elekt UŁ.

W kursie Szkoły Giełdowej może wziąć udział każdy, kto jest zainteresowany poszerzeniem wiedzy dotyczącej rynku kapitałowego, sposobów inwestowania i zasad rządzących rynkiem papierów wartościowych. Nie ma ograniczeń dotyczących poziomu czy kierunku wykształcenia. Program realizowany jest przez Fundację Giełdy Papierów Własnościowych pod honorowym patronatem GPW. Po ukończeniu kursu słuchacze szkoły otrzymują każdorazowo certyfikat sygnowany przez prezes Giełdy Papierów Wartościowych.

Oprac.: (sb)