Angliści laureatami

27-09-2016

Doktor hab. Wit Pietrzak oraz dr Mikołaj Deckert z Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego zostali laureatami największego w Polsce programu stypendialnego START adresowanego do młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki.


W tegorocznej edycji wyłoniono 121 laureatów spośród 1291 kandydatów z całego kraju. Wybrano naukowców do trzydziestego drugiego roku życia, będących jeszcze w trakcie studiów doktorskich lub tuż po ich zakończeniu. Wsparcie finansowe w wysokości 28 tys. zł, które otrzyma każdy stypendysta, ma pomóc w kontynuowaniu i rozwoju jego pracy badawczej.

Stypendia START są przyznawane od roku 2009 przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Co roku oferuje ona ponad sto stypendiów o łącznej wartości blisko 3,5 mln złotych.

Oprac.: (sb)