Edukacja filmowa

27-09-2016

W minionym roku akademickim Koło Naukowe Filmoznawców Uniwersytetu Łódzkiego uczestniczyło w przedsięwzięciu szczególnym, a zasługującym na uwagę głównie z racji międzynarodowego charakteru. Grupa studentów i doktorantów z UŁ jest bowiem polskim partnerem projektu ThinkFilm, realizowanym wraz z kolegami z Czech, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Ich zadaniem było zgromadzenie informacji na temat edukacji filmowej w naszym kraju. Zdobyte w ten sposób doświadczenia wykorzystane zostaną przy tworzenia nowoczesnej placówki filmowo-edukacyjnej w czeskiej Pradze: Narodowego Muzeum Filmowego (Národní filmové muzeum – NaFilM).


Członkowie uniwersyteckiego koła naukowego uzyskiwane informacje konfrontowali podczas cyklicznych zebrań otwartych, odbywających się na Wydziale Filologicznym UŁ, omawiali w wygłoszonych referatach, dyskusjach i spotkaniach ze specjalistami. Temat edukacji filmowej sprawiał, iż w centrum zainteresowań pojawiały się już nie tylko problematyka filmowa czy kinowa, lecz także związane z nimi: literatura, instytucje, i oczywiście ludzie. Referaty niejednokrotnie wymagały od prelegentów wykroczenia poza dziedzinę filmoznawstwa i zgłębienia wiedzy z zakresu socjologii, psychologii, pedagogiki, historii sztuki i animacji kultury. Podążając za kolejnością wymienionych wcześniej haseł, wokół których rozwijał się projekt, warto przyjrzeć się im w odniesieniu do poszczególnych spotkań.

Pod filmoznawczą lupą znalazły się książki poświęcone edukacji filmowej oraz kinoterapii. Literaturze z pierwszej kategorii zostało poświęcone spotkanie z prof. Piotrem Sitarskim, który omówił podręczniki szkolne, w których pojawiają się zagadnienia związane z kinematografią. Z kolei Jadwiga Mostowska z Centralnego Gabinetu Edukacji Filmowej w Łodzi przedstawiła ofertę wydawniczą w dziedzinie filmoznawstwa adresowaną, m.in., do dzieci i młodzieży. Na jeszcze innym spotkaniu Monika Rawska, doktorantka UŁ, omówiła książkę Ewy Warmuz-Warmuzińskiej Filmoterapia w edukacji i terapii dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych , w której można znaleźć wachlarz scenariuszy lekcji, skompletowanych według poruszanego tematu i filmu, gotowych już do wykorzystania.

Istotna część spotkań i referatów poświęcona była zagadnieniom instytucji kinematografii, choć nie tylko. Czeski partner, będący pod wrażeniem liczby muzeów w Polsce, zaproponował, by studenci przyjrzeli się również większym, ważniejszym i technologicznie rozwiniętym tego rodzaju placówkom. Cykl spotkań otworzył wykład otwarty dr. hab. Konrada Klejsy na temat filmowych muzeów w Europie Zachodniej oraz następujący po nim wykład dr. Michała Pabisia-Orzeszyny podejmujący kwestie związane z Muzeum Kinematografii w Łodzi. Temat ten kontynuowali już członkowie koła przedstawiając strategie wybranych placówek w Polsce, takich jak: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, Muzeum Toruńskiego Piernika, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, itp. W gronie instytucji pojawiły się również domy kultury z miejscowości mniejszych niż miasta powiatowe, w których organizowane są różnorodne spotkania i warsztaty filmowe, ośrodki uniwersyteckie kierujące ofertę filmoznawczą do grup nieakademickich oraz festiwale filmowe i ich strategie edukacyjne .

Działalność uczelnianego koła skupiła się także na zapraszaniu gości, specjalistów z zakresu edukacji filmowej. Jego członkowie gościli: dr Małgorzatę Kozubek z Uniwersytetu Wrocławskiego, która zaprezentowała praktyczne aspekty kino terapii; Annę Równy z Centrum Edukacji Obywatelskiej przedstawiającą ofertę szkoleniową dla edukatorów filmowych oraz Agatę Sotomską; spotkanie z nią, koncentrujące się wokół działalności Filmoteki Szkolnej, zwieńczyło działania koła w poprzednim roku akademickim.

W skład polskiej grupy ThinkFilm wchodzą studenci i doktoranci pracujący pod kierunkiem dr Ewy Ciszewskiej. Części z nich powierzone zostały zadania: fotografa, grafika, tłumacza (na język angielski), sekretarza sprawozdań, rzecznika prasowego, specjalisty ds. mediów społecznościowych. Grupa korzysta ze specjalnej aplikacji (Trello), by być ze sobą w stałym kontakcie.

Projekt ThinkFilm, realizowany przez Koło Naukowe Filmoznawców Uniwersytetu Łódzkiego, będzie kontynuowany w tym roku akademickim. Przewiduje się, że w lutym 2017 r. powstanie publikacja naukowa w języku angielskim, pod redakcją E. Ciszewskiej, ostatecznie zamykająca ten projekt.

Małgorzata Lisiecka

Małgorzata Lisiecka

Małgorzata Lisiecka