Jeden z sześciu

27-09-2016

Uniwersytet Łódzki znalazł się jako jeden z sześciu polskich uniwersytetów w rankingu QS World University Ranking 2016/2017.


Zestawienie obejmuje cztery procent najlepszych szkół wyższych na świecie.

Pierwsze trzy miejsca zajęły w nim uczelnie amerykańskie: Massachusetts Institute of Technology (MIT), Stanford University oraz Harvard University. W pierwszej dziesiątce znalazły się również tak uznane uczelnie jak brytyjski University of Cambridge, University of Oxford czy University College London.

Uniwersytet Łódzki wraz z Uniwersytetem Wrocławskim zostały sklasyfikowane w grupie rankingowej 700+. Spośród polskich uczelni w rankingu znalazły się również Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Warszawska oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Brane są w nim pod uwagę takie kryteria jak: opinia wykładowców (40 proc. oceny ogólnej), opinia pracodawców (10 proc.), stosunek liczby studentów do liczby wykładowców (20 proc.), liczba cytowań publikacji naukowych na podstawie Scopus (20 proc.), odsetek wykładowców zagranicznych (5 proc.) oraz odsetek studentów zagranicznych (5 proc.).

Najważniejszym celem rankingu jest umożliwienie kandydatom na studia racjonalnego wyboru uczelni oraz popularyzowanie idei studiowania na uczelniach zagranicznych

Ranking QS World University przeprowadzany jest od roku 2004 przez organizację Quacquarelli Symonds, która zajmuje się problematyką kształcenia na poziomie wyższym.

Oprac.: (sb)