Dla młodych z dorobkiem

27-09-2016

W piątej edycji konkursu Iuventus Plus rozpatrzono 849 wniosków złożonych przez młodych naukowców. Wyłoniono 56 laureatów, których projekty uzyskały ocenę końcową nie mniejszą niż 86 punktów.

Marta Dyniel

Fot. IA UŁ


Wśród nich znalazła się dr hab. Marta Dynel z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego przyznał kwotę 15 milionów złotych na finansowanie projektów złożonych w konkursie Iuventus Plus przez naukowców, którzy nie przekroczyli 35. roku życia, prowadzą badania naukowe na wysokim poziomie i mają wyróżniający się dorobek naukowy w zakresie publikacji o zasięgu międzynarodowym.

Oprac.: (sb)