Zagrożenia i systemem bezpieczeństwa

27-09-2016

Bezpieczeństwo narodowe to nowy kierunek studiów I stopnia o profilu praktycznym uruchamianym na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Zapisy na ten kierunek rozpoczęły się 14 czerwca. Dla kandydatów na studentów bezpieczeństwa narodowego przewidziano sześćdziesiąt miejsc.


Program studiów koncentruje się na wielopłaszczyznowych aspektach bezpieczeństwa. Student zostanie zapoznany z najnowszą historią polityczną, zagadnieniami z zakresu międzynarodowych stosunków politycznych i wojskowych. Ważnym aspektem będzie poznawanie zasad funkcjonowania międzynarodowego i krajowego systemu bezpieczeństwa, szczególnie w aspekcie działania jego elementów obronnych i ochronnych. System ten stanowi ogół instytucji i organów państwa, którego elementami są struktury decyzyjne państwa, siły zbrojne, dyplomacja oraz służby państwowe i specjalne.

Przyszli studenci z zainteresowaniem poznają najnowszą ofertę edukacyjną Uniwersytetu Łódzkiego; materiały z tego zakresu wywieszone zostały w gablotach umieszczonych na ścianie byłego gmachu Rektoratu UŁ przy ul. Lindleya

Przyszli studenci z zainteresowaniem poznają najnowszą ofertę edukacyjną Uniwersytetu Łódzkiego; materiały z tego zakresu wywieszone zostały w gablotach umieszczonych na ścianie byłego gmachu Rektoratu UŁ przy ul. Lindleya

Fot. BP UŁ

Jak już zostało wspomniane wcześniej studia będą mieć charakter praktyczny. Przedmioty o tym profilu mają bowiem być skorelowane z  zajęciami kierunkowymi. Student zapozna się z praktyką funkcjonowania administracji lokalnej i centralnej oraz instytucji tworzących system ochronny i obronny państwa. Znaczna część wiedzy zostanie przekazana poprzez zajęcia warsztatowe z zakresu sztuki przetrwania, technik obrony osobistej i strzelectwa, ratownictwa medycznego, negocjacji oraz komunikacji społecznej.

– Studenci bezpieczeństwa narodowego będą odbywać sporo praktyk przypisanych do zajęć, ale również stanowiących ich wybór wśród różnych służb cywilnych i mundurowych. Mamy w tym zakresie podpisane już stosowne umowy. Ale tę ofertę praktyk chcemy jeszcze rozszerzać o inne instytucje zajmujące się szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Absolwenci tego kierunku będą mogli być zatrudniani, między innymi, w instytucjach samorządowych, rządowych i pozarządowych, ale także w instytucjach międzynarodowych i zagranicznych. Zajęcia na studiach zostały tak dobrane, aby spełnić oczekiwania pracodawców, którzy spodziewają się, aby absolwenci byli przygotowani nie tylko w zakresie teorii. Dlatego w planie studiów przewidziano długoterminowe, bo trzymiesięczne praktyki w  wybranych instytucjach. Część zajęć dotyczy również zagadnień międzynarodowych, ponieważ trudno sobie wyobrazić, aby we współczesnym świecie państwo mogło funkcjonować i budować poczucie bezpieczeństwa bez tego ważnego aspektu funkcjonowania kraju. Dlatego absolwent zapozna się również ze współczesnymi stosunkami międzynarodowymi, zagrożeniami ale i systemem bezpieczeństwa międzynarodowego – mówi prof. Robert Łoś z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ, współtwórca nowego kierunku kształcenia.

x x x

Przypomnijmy, że w tym roku w ofercie rekrutacyjnej Uniwersytetu Łódzkiego znalazło się kilkanaście nowych kierunków studiów I i II stopnia. Są to: dziennikarstwo międzynarodowe, filmoznawstwo, nowe media i kultura cyfrowa, kulturoznawstwo, niemcoznawstwo, ekonomia miasta zrównoważonego, finanse międzynarodowe, wojskoznawstwo (I i II stopień), analityka społeczna i prawo ochrony danych osobowych (II stopień).

Zapisy na studia na UŁ w roku akademickim 2016/2017 rozpoczęły się 5 maja i potrwają do 8 lipca. Do 15 lipca zostaną opublikowane listy osób zakwalifikowanych na studia, a od 16 do 20 lipca będą przyjmowane dokumenty od kandydatów na studentów naszej uczelni.

Oprac.: (sb)