Wsparcie dla badaczy

27-09-2016

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów Etiuda 4 i Fuga 5. Wśród laureatów znalazło się pięciu naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego.


Do pierwszego z wymienionych konkursów pracownicy UŁ zgłosili osiem wniosków. Trzy z nich: Bartłomieja Krzeczewskiego z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, Andrzeja Hołaska z Wydziału Filozoficzno-Historycznego oraz Rafała Wojaczyńskiego z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej uzyskały dofinansowanie.

ETIUDA jest konkursem na stypendia doktorskie, adresowanym do osób przygotowujących rozprawę doktorską. Laureaci konkursu nie tylko otrzymają finansowe wsparcie w wysokości 3 tys. zł miesięcznie, ale odbędą również staż w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku badawczym, w którym będą mogli rozwijać swoje projekty naukowe w środowisku najlepszych specjalistów z danej dziedziny.

W konkursie drugim naukowcy UŁ złożyli wniosków jedenaście. Dofinansowanie uzyskały dwa z nich; dr Katarzyny Grzelak, która będzie prowadziła badania naukowe na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska oraz dr. Łukasza Quirini-Popławskiiego, który z będzie realizował badania naukowe na Wydziale Nauk Geograficznych.

FUGA jest z kolei konkursem na staże podoktorskie, kierowanym do badaczy, którzy uzyskali stopień doktora maksymalnie siedem lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Każdy z autorów zwycięskich projektów spędzi od roku do trzech lat w wybranej przez siebie krajowej jednostce naukowej, znajdującej się w innym województwie niż macierzysta jednostka naukowca. Oprócz kosztów stażu środki przyznane w konkursie umożliwią sfinansowanie przeprowadzenie badań.

Spośród 570 wniosków złożonych w obu konkursach do finansowania zakwalifikowano 199 projektów. Narodowe Centrum Nauki przeznaczy na stypendia doktorskie oraz staże krajowe dla młodych naukowców 42. 732.795 zł.

Oprac.: (sb)