Uczelnia z certyfikatami

27-09-2016

Akademickie Centrum Informacji w Poznaniu poinformowało, że Uniwersytet Łódzki uzyskał certyfikat Dobra uczelnia – Dobra praca 2016, a  Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przyznała mu tytuł Uczelnia Liderów 2016. Uniwersytet będzie się mógł posługiwać tymi tytułami w roku akademickim 2016/2017. Tytuły te uczelnia uzyskała także w latach ubiegłych.


Program certyfikacyjny Dobra uczelnia-Dobra praca ma na celu popularyzowanie oraz wyróżnianie dobrych wzorców w szkolnictwie wyższym w zakresie innowacyjnych i kreatywnych działań na rzecz tworzenia perspektyw zawodowych. Uczelnie, którym przyznano ten certyfikat, zostały poddane wnikliwej analizie dotyczącej, m.in., funkcjonowania na rzecz absolwentów, dostosowania programów nauczania do potrzeb rynku pracy, krajowych i zagranicznych programów stażowych, jak również współpracy uczelni z pracodawcami.

– Wierzę, że perspektywa stosowania znaku Dobra uczelnia – Dobra praca odegra dużą rolę w budowaniu wizerunku uczelni odpowiedzialnej względem otoczenia, która dostosowuje profil kształcenia do potrzeb rynku pracy – powiedział Krzysztof Kędzierski, dyrektor ACI.

Certyfikat i znak jakości Uczelnia Liderów przyznała Uniwersytetowi Łódzkiemu Komisja Ekspercka działająca w VI edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych. To wyróżnienie uczelni otrzymała już po raz kolejny. Program realizowany jest od roku 2011 i służy identyfikowaniu i promowaniu najlepszych polskich uczelni oraz wartościowych ofert na rynku szkolnictwa wyższego.

– W tym programie staramy się wskazywać kandydatom na studia te spośród polskich szkół wyższych, które określone powyżej cele i kierunki aktywności rozwijają w sposób wzorcowy – informują przedstawiciele Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Uroczysta gala wręczenia certyfikatów Uczelnia Liderów 2016 odbyła się 5 lipca w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Oprac.: (sb)