Obradowali bizantyniści

27-09-2016

W Belgradzie, w dniach 22-27 sierpnia, odbył się XXIII Międzynarodowy Kongres Studiów Bizantyńskich, zorganizowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Bizantyńskich (AIEB) oraz jego serbski Komitet Narodowy, pod patronatem prezydenta Republiki Serbii oraz UNESCO.


W obradach wzięło udział blisko 1,2 tys. naukowców, reprezentujących 49 państw. Delegacja polska liczyła dwadzieścia siedem osób. W reprezentacji łódzkich bizantynistów znalazło się jedenaścioro naukowców: prof. Sławomir Bralewski , dr Zofia Brzozowska , dr Paweł Filipczak , prof. Maciej Kokoszko , dr Andrzej Kompa , prof. Mirosław J. Leszka , dr Kirił Marinow , dr Michał Pawlak , dr Łukasz Pigoński , prof. Teresa Wolińska , dr Jan M. Wolski ). Delegacja łódzka była jedną z najliczniejszych w ogóle, jeśli chodzi o akademickie ośrodki europejskie oraz najliczniejszą wśród reprezentacji polskiej.

Członkiem nowo utworzonego organu AIEB (Komisji Geografii Historycznej i Badań Przestrzennych), jednej z zaledwie pięciu komisji ogólnych AIEB, wybrany został dr K. Marinow z Katedry Historii Bizancjum Uniwersytetu Łódzkiego. Jest jednym z dwóch Polaków zasiadających w gremiach merytorycznych Międzynarodowego Stowarzyszenie Studiów Bizantyńskich.

Jak zawsze podczas odbywających się co pięć lat kongresów, obradowało także Zgromadzenie Generalne AIEB, z udziałem władz trzydziestu ośmiu komitetów narodowych. Delegację polską reprezentowali prof. M. Kokoszko, przewodniczący i dr A. Kompa, sekretarz.

Kongresowi towarzyszyły targi książki, prezentowano publikacje Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, a wśród nich czasopismo Studia Ceranea oraz serie Byzantina Lodziensia i Series Ceranea .

Oprac.: (sb)