Wśród stu najlepszych

27-09-2016

Uniwersytet Łódzki znalazł się na siódmym miejscu wśród polskich uczelni będących w pierwszej setce uniwersytetów ocenianych w rankingu QS University Rankings: Emerging Europe and Central Asia, obejmującym rynki wschodzące Europy oraz Azji Centralnej.


Do stu najlepiej ocenionych polskich uczelni zaliczono także: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Politechnikę Warszawską, Uniwersytet Wrocławski, Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechnikę Wrocławską, Politechnikę Krakowską, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Ranking dotyczący krajów Europy Środkowowschodniej i Centralnej Azji opublikowano po raz pierwszy w roku 2014, aby wyróżnić dwieście najlepszych uniwersytetów tego regionu. W metodologii tworzenia raportu brane są pod uwagę, m.in., takie wskaźniki jak: liczba cytowań prac naukowych, liczba studentów zagranicznych i umiędzynarodowienie uczelni czy też kadra naukowa z tytułem doktora habilitowanego.

Oprac.: (sb)