Intelligenti pauca

17-02-2015

Casus ubique valet – Przypadek zawsze ma znaczenie

(Owidiusz)

Ubi amici, ibi opes – Gdzie przyjaciele, tam i bogactwo

(Kwintylian)

Novi ingenium mulierum: nolunt ubi velis, ubi nolis cupiunt ultro – Znam naturę kobiet: odmawiają - kiedy je chcesz, pragną cię - kiedy nie chcesz

(Terencjusz)

De mortuis aut bene aut nihil – O zmarłych należy mówić dobrze albo w ogóle

(Chilon ze Sparty)

Aliud clausum in pectore, aliud in lingua promptum habent – Ludzie mają co innego w sercu, a co innego na języku

(Salustiusz)

Audaces fortuna iuvat timidosque repellit – Śmiałym los sprzyja, a bojaźliwych odtrąca

(Horacy)

Iustum enim est bellum quibus necessarium, et pia arma, ubi nulla nisi in armis spes est –Wojna jest sprawiedliwa dla tych, dla których jest konieczna, i błogosławiony jest oręż, jeśli tylko w nim pokłada się nadzieję

(Liwiusz)

Fluctuat nec mergitur – Rzuca nim fala, lecz nie tonie

(dewiza Paryża)

Ita natura constituit, ut quidquid alieno metu magnum est, a suo non vacet – Tak ustanowiła natura, że cokolwiek urosło na cudzym strachu, samo nie jest od niego wolne

(Seneka)

Mulier ideo bene olet, quia nihil olet – Kobieta wtedy ładnie pachnie, kiedy nie pachnie wcale

(Cyceron)

Wybrali i opracowali:

Katarzyna Chiżyńska
Jakub Pokusa