Uczelniany parlament

12-02-2015

Senat Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 17 listopada 2014 r.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany składu Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich.

Wysłuchał sprawozdania prorektora ds. programów i jakości kształcenia z rekrutacji na rok akademicki 2014/15.

Podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim.

Podjął uchwałę w sprawie nadania prof. Umbertowi Eco tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego.

Podjął uchwałę w sprawie nadania prof. Antalowi Visegrady’emu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego.

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia opinii przez Senat UŁ w sprawie przyjęcia Regulaminu Biblioteki UŁ.

Podjął uchwałę w sprawie utworzenia kierunku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia rynek finansowy na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ oraz określenia efektów kształcenia.

Podjął uchwałę w sprawie utworzenia kierunku studiów stacjonarnych drugiego stopnia Economics and International Business na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ oraz określenia efektów kształcenia.

Podjął uchwałę w sprawie przyznania Medali Za chlubne studia.

Podjął uchwałę w sprawie powołania promotora w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego  prof. Umbertowi Eco.

Podjął uchwałę w sprawie powołania promotora w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego prof. Antalowi Visegrady’emu.

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Uniwersytetem Ibn Zohr (Agadir, Maroko).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Uniwersytetem Jean Moulin Lyon 3 (Francja).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Uniwersytetem na Obczyźnie w Londynie (Wielka Brytania).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Uniwersytetem w Bankurze (Kalkuta, Indie).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy pmiędzy Uniwersytetem Łódzkim a FPT University (Wietnam).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Hoja Akhmet Yasawi International Kazakh-Turkish University (Kazachstan).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Marmara University w Stambule (Turcja).

W części uroczystej rektor UŁ  wręczył awanse:

na stanowisko profesora zwyczajnego na Uniwersytecie Łódzkim dla:

prof. dr. hab. Bartłomieja Pałecza z Wydziału Chemii.

na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Łódzkim dla:

dr. hab. Marka Barwińskiego z Wydziału  Nauk Geograficznych,

dr hab. Doroty Burzyńskiej z Wydziału  Ekonomiczno-Socjologicznego,

dr. hab. Jana Chodkiewicza z Wydziału Nauk o Wychowaniu,

dr hab. Edyty Dworak z Wydziału  Ekonomiczno-Socjologicznego,

dr. hab. Tomasza Ferenca z Wydziału  Ekonomiczno-Socjologicznego,

dr. hab. Jacka Forysiaka z Wydziału  Nauk Geograficznych,

dr hab. Marii Grzelak z  Wydziału  Ekonomiczno-Socjologicznego,

dr. hab. Rafała Kubiaka z Wydziału  Prawa i Administracji,

dr. hab. Michała Przybylińskiego z  Wydziału  Ekonomiczno-Socjologicznego,

dr hab. Anny Walczak z  Wydziału  Nauk o Wychowaniu.

 Senat Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 8 grudnia 2014 r.

Podjął uchwałę w sprawie przyznania pracownikom Uniwersytetu Łódzkiego odznaczeń państwowych i resortowych.

Podjął uchwałę w sprawie przyznania pracownikom Uniwersytetu Łódzkiego Medali Komisji Edukacji Narodowej.

Podjął uchwałę w sprawie wyróżnienia pracowników Uniwersytetu Łódzkiego Złotą Odznaką UŁ.

Podjął uchwałę w sprawie wyróżnienia pracowników Uniwersytetu Łódzkiego Medalem  UŁ w służbie społeczeństwu i nauce.

Wysłuchał informacji na temat obchodów 70-lecia UŁ.

Podjął  uchwałę w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Łódzkiego na rok 2014.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany składu Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany składu Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów.

Podjął uchwałę w sprawie utworzenia kierunku studiów stacjonarnych drugiego stopnia rynek finansowy na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ oraz określenia efektów kształcenia.

Podjął uchwałę w sprawie utworzenia kierunku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia informacja w środowisku cyfrowym na Wydziale Filologicznym UŁ oraz określenia efektów kształcenia.

Podjął uchwałę w sprawie nieobsadzania stanowiska prorektora ds. studenckich i toku studiów Uniwersytetu Łódzkiego.

Podjął uchwałę w sprawie przyjęcia recenzji opracowanej przez prof. dr. hab. Jana Jeżaka zawierającej ocenę kandydatury prof. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego w związku z postępowaniem w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu  Szczecińskiego.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów.

Podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia przez Senat UŁ podmiotu, który przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego uczelni za rok 2014.

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy pmiędzy Uniwersytetem Łódzkim a Bakijskim Uniwersytetem Słowiańskim (Baku, Azerbejdżan).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Przykarpackim Uniwersytetem Narodowym im. Wasyla Stefanyka (Iwano-Frankiwsk, Ukraina).

Podjął uchwałę w sprawie w sprawie stanowiska Senatu UŁ w sprawie dodatkowego zatrudniania pracowników UŁ w placówkach dydaktycznych lub naukowo-badawczych.

W części uroczystej rektor UŁ wręczył awanse na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Łódzkim dla:

dr hab. Barbary Dańskiej-Borsiak z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego,

dr. hab. Jacka Chlebnego z Wydziału Prawa i Administracji.

Senat Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 12 stycznia 2015 r.

 Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 337  Senatu UŁ 28 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu posiedzeń Senatu UŁ w roku akademickim 2014/2015.

Podjął uchwałę w sprawie wniosku o wyróżnienie Nagrodą Miasta Łodzi prof. Tadeusza Marszała z Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Podjął uchwałę w sprawie przyjęcia prowizorium budżetowego na pierwsze półrocze 2015 r.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 231 Senatu UŁ z 18 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania przy ocenie okresowej pracowników naukowo-dydaktycznych, naukowych i dydaktycznych.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 232 Senatu UŁ z 18 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia punktacji dotyczącej oceny osiągnięć pracownika wg zasad przyjętych na poszczególnych wydziałach, Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim i jednostkach ogólnouczelnianych.

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Niigata University (Japonia).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Istanbul University (Turcja).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Universidad Internacional SEK (Ekwador).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Instytutem Ekonomii i Prognoz Narodowej Akademii Nauk Ukrainy (Ukraina).

 W części uroczystej rektor UŁ wręczył awanse na:

stanowisko profesora zwyczajnego na Uniwersytecie Łódzkim dla: 

prof. dr hab. Barbary Klajnert-Maculewicz z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. 

stanowisko profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Łódzkim dla: 

dr hab. Justyny Jurewicz z Wydziału Prawa i Administracji,

dr hab. Agnieszki Krawczyk z Wydziału Prawa i Administracji,

dr hab. Pauliny Matery z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych,

dr hab. Moniki Michalskiej-Marciniak z Wydziału Prawa i Administracji.

 

M.P.