W skrócie

23-02-2015

Wydział Prawa i Administracji UŁ, 22 listopada minionego roku. Ponad ośmiuset uczniów szkół  ponadgimnazjalnych z całego kraju, konkurs na najlepszego geografa i najlepszą geograficzną szkołę, wykłady, prezentacje, pokazy – to Wielka Lekcja Geografii, jedno z wydarzeń 16. Explorers Festival.


Komu potrzebna jest konkurencja na rynku? – tak zatytułowany był wykład prof. Any Fornalczyk, byłej prezes Urzędu Antymonopolowego, przewodniczącej Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego, wygłoszony 27 listopada ubiegłego roku w Pałacu Biedermanna, w cyklu Wykładów Eksperckich Absolwent VIP.


Na Wydziale Zarządzania UŁ, obchodzącego jubileusz dwudziestolecia, 29 listopada minionego roku odbyła się kolejna Gala Absolwenta, czyli uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom. wydziału. Przy tej okazji przeprowadzono finał Plebiscytu WuZetki 2014 na najlepszych, zdaniem studentów, wykładowców wydziału w kategoriach:Miliard w rozumie, Sprawiedliwy Wykładowca oraz Zawsze dla nas.


Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego zorganizowała wystawę fotografii autorstwa Kamili Bogulewskiej, absolwentki łódzkiej Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej oraz The Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Visual Arts w Kopenhadze. Cykl trzydziestu zmysłowych zdjęć, noszący tytuł EkstrAkt, prezentował sylwetki aktorek występujących w DekAmore, sztuce inspirowanej Dekameronem Boccaccia. Jest to spektakl dla dorosłych, mimo że Teatr Lalek Arlekin większości łodzian kojarzy się z adresatem dziecięcym. Ekspozycję można było oglądać przez cały grudzień ubiegłego roku..


Interdyscyplinarne Centrum Badań Humanistycznych UŁ 4 grudnia ubiegłego roku zorganizowało w Pałacu Biedermanna wykład dr Ewy Kobyłeckiej-Piwońskiej nt. Gombrowicz we współczesnej literaturze argentyńskiej.


Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego zorganizowała 4 grudnia minionego roku trzeci wieczór z cyklu BUŁka z poezją. Gościem spotkania był Piotr Goszczycki – prozaik, poeta, recenzent, miłośnik podróżowania pociągiem, mistrz w grze Rummikub. Odbyła się promocja międzynarodowej antologii Po obu stronach Odry – patriotycznie oraz nie wypieczonej jeszcze przez poetę Chlebnej podróży.


W auli Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ 5 grudnia ubiegłego roku  odbyła się pierwsza Galę Absolwentów studiów matematycznych i informatycznych; pierwszego i drugiego stopnia. Odebrali oni  dyplomy z rąk dziekana, a najlepsi z nich otrzymali nagrody ufundowane przez firmy współpracujące z wydziałem. Uroczystość uatrakcyjniły występy małego zespołu artystycznego studentów.


Po raz szósty, 6 grudnia minionego roku słuchacze Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ świętowali ukończenie studiów magisterskich podczas uroczystej Gali Absolwentów. Zostały im wręczone dyplomy, a najlepsi otrzymali od Rady Biznesu tego wydziału nagrody i obiecujące propozycje staży.


HORYZONT 2020 – wyzwania i szanse dla polskiej nauki, pod takim hasłem 9 grudnia w łódzkim Centralnym Muzeum Włókiennictwa odbyła konferencja regionalna poświęcona możliwościom udziału polskich zespołów/instytucji/osób w programie ramowym HORYZONT 2020, przygotowana przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej przy Uniwersytecie Łódzkim oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Była ostatnim ona spotkaniem zamykającym jedenaście konferencji regionalnych poświęconych programowi ramowemu Horyzont 2020, które zostały zorganizowane w całej Polsce w okresie od października do grudnia minionego roku.


Także w Centralnym Muzeum Włókiennictwa, 10 grudnia ubiegłego roku, odbyła się  XII  konferencja Nauka dla gospodarki – tym razem poświęcona rozwojowi małych i średnich przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej  2014–2020 oraz podniesieniu ich konkurencyjności i innowacyjności przy udziale nauki.


Na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ, z okazji 30. rocznicy śmierci Michela Foucaulta, 16-17 grudnia minionego roku odbyło się sympozjum poświęcone  spuściźnie jego myśli we współczesnych analizach władzy, wiedzy, oporu, dyskursu i kondycji podmiotu – w filozofii, pedagogice i naukach społecznych. Przygotowano sesje referatowe i dyskusje wokół perspektywy Foucaultowskiej z udziałem zaproszonych badaczy z całego kraju.


W Pałacu Biedermanna 8 stycznia, w cyklu Salon Muzyczny u Biedermanna, odbył się koncert kolęd i pastorałek. Wystąpiły: Akademicki Zespół Muzyki Narodów Słowiańskich BAŁAŁAJKI UŁ, Chór Akademicki Uniwersytetu Łódzkiego i Akademicki Zespół Pieśni i Tańca UŁ Kujon.


Rada Programowa Ośrodka Badawczego Myśli Chrześcijańskiej UŁ przygotowała  19 stycznia spotkanie, tym razem w siedzibie Archidiecezjalnego Duszpasterstwa Akademickiego przy ul. ks. I. Skorupki,  podczas którego prof. Elżbieta Umińska-Tytoń, kierownik Katedry Historii Języka Polskiego UŁ, wygłosiła referat nt. Status języka religijnego wśród odmian polszczyzny ogólnej. Następnie odbyła się dyskusja.


W Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego 23 stycznia  odbył się wieczór autorski poety Józefa Barana pn. Dialog o sprawach istotnych. Baran. Mrożek. Gościnnie wystąpili Anna Piróg-KaraszkiewiczJakub Pawlak – student Wydziału Zarządzania UŁ (akordeon i śpiew).


Sekcja Dokumentów Życia Społecznego BUŁ rozpoczyna udostępnianie ponad tysiąca programów filmowych z lat 1920–1970. Są to ulotki reklamujące filmy polskie i zagraniczne; niektóre z nich zawierają streszczenie fabuły, większość obsadę aktorską, itp.

    Wybrał i oprac.: (sb)