BUŁa do północy

19-02-2015

Kolejna edycja BUŁy do północy zakończyła się 23 stycznia. Po raz szósty studenci korzystali z przedłużonych godzin otwarcia Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego.

BUŁa do północy stwarzała i takie komfortowe możliwości zdobywania wiedzy

Fot. BUŁ

Największym zainteresowaniem cieszył się księgozbiór drugiego i piętra, czyli literatura z dziedziny prawa, administracji, nauk politycznych i społeczno-ekonomicznych. Najliczniej zajmowano miejsca na trzecim i czwartym piętrze wolnego dostępu, zwłaszcza sale do pracy grupowej.

Podczas nocnych dyżurów BUŁ odwiedziło 1489 osób, którym udostępniono 3913 książek. Tradycyjnie już studenci chwalili ciszę, spokój i atmosferę sprzyjającą nauce.

Najbliższa edycja BUŁy do północy przewidziana jest w czerwcu.

Oprac.: (sb)