Trwaj chwilo jesteś taka piękna

23-02-2015

Tradycyjne spotkanie wigilijne, zorganizowane ostatnio przez Stowarzyszenie Tradycji Akademickich Siódemki, zdominowane zostało przez zbliżający się jubileusz siedemdziesięciolecia Uniwersytetu Łódzkiego. Stało to się za przyczyną prezentacji książki Stanisława Bąkowicza pt. Karabin i katedra, która zawiera wybór wywiadów ze znaczącymi postaciami uniwersytetu, przeprowadzonych przez autora w latach 1983–2012.

Koncert piosenek turystycznych, z prawej Jurek Świerczyński – obok niego Piotr Kołsut; z lewej strony zdjęcia fotografia słynnej płaskorzeźby nóg przeniesionej na frontową ścianę budynku przy ul. Piotrkowskiej 77

Fot.: Siódemki

W publikacji tej znajdują się niezwykle interesujące zapisy rozmów, m.in. z profesorami: Stanisławem Liszewskim, Zofią Libiszowską, Janem Szczepańskim, Andrzejem Nadolskim, Wiesławem Pusiem, Romualdem Olaczkiem, Januszem Hereźniakiem, Pawłem Chmielewskim, Albinem Głowackim, Benedyktem Haliczem, Zygfrydem Rymaszewskim, Maciejem Zalewskim , Markiem Belką, Stanisławem Rudolfem, Marią Ławrynowicz, Krzysztofem A. Kuczyńskim, Eugeniuszem Iwańcem, Ryszardem Piaseckim, Bogusławem Kryczką, Andrzejem de Lazari, a także z dr Janem Janiakiem, wówczas dyrektorem Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego i Stanisławem Siemieniuchem, wieloletnim kierownikiem III Domu Studenckiego UŁ.

Sprezentowanie każdemu uczestnikowi  egzemplarza Karabinu i katedry przez organizatorów spotkania sprawiło, że jej autor przez dłuższy czas wpisywał do książki dedykacje i sygnował je swoim autografem. Zainteresowanie książką było tak duże, że wiele osób postanowiło zakupić dodatkowe egzemplarze z przeznaczeniem na prezenty gwiazdkowe. Miłym akcentem były ofiarowane przez Dział Promocji UŁ okolicznościowe znaczki i kalendarze. O jubileuszu uczelni przypominał też baner z logo uniwersytetu i drugim, nawiązującym do siedemdziesięciolecia UŁ.

Spotkanie odbyło 22 grudnia minionego roku przy ul. Piotrkowskiej 77, gdzie obecnie dobiega końca remont Klubu 77. Już niedługo będzie on miał zupełnie inny wystrój i nowe wejście usytuowane od strony pasażu. Zmiany te wymusiły przeniesienie słynnej płaskorzeźby nóg na frontową ścianę budynku przy  Piotrkowskiej . Warto przypomnieć, że została ona zamontowana piętnaście lat temu w związku z obchodami sześćdziesiątej rocznicy powołania Zrzeszenia Studentów Polskich. Jej autorem jest prof. ASP Jan Grodek z łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych, a napisu na tablicy : dla ducha, ciała i rozumu na dziś i na jutro" prof. Grzegorz Gazda z UŁ.

Z dużym aplauzem przyjęto informację o powołaniu Andrzeja Mikołajczyka, prezesa STA Siódemki na funkcję wiceprezesa Fundacji Ogólnopolskiej Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego.

Wieczór dopełnił koncert piosenek turystycznych w wykonaniu Jurka Świerczyńskiego w towarzystwie Piotra Kołsuta zatytułowany Trwaj chwilo jesteś taka piękna, który słowem wiążącym ubarwił senator Ryszard Bonisławski. 

 Andrzej Mikołajczyk