Inkunabuły i Polska szkoła plakatu

17-02-2015

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego zakończyła dwa ważne projekty digitalizacyjne zbiorów średniowiecznych inkunabułów oraz Polskiej szkoły plakatu.

BUŁ

Pierwszy z nich, pod nazwą Digitalizacja unikatowej kolekcji inkunabułów z XV wieku,  dofinansowany został z funduszy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego   ze środków na działalność w dziedzinie upowszechniania  nauki. Przedsięwzięcie to obejmowało konserwację, opracowanie, digitalizację oraz umieszczenie materiałów w Bibliotece Cyfrowej BUŁ (http://bit.ly/1CuPHWu).

Drugi z projektów, pod nazwą Polska szkoła plakatu na plakacie filmowym w latach 1947–1989, dofinansowano również ze środków MNiSW przewidzianych na działalność upowszechniającą naukę. Przedsięwzięcie obejmowało konserwację, opracowanie, digitalizację oraz umieszczenie materiałów w Bibliotece Cyfrowej BUŁ (http://bit.ly/1yjp9tj).

                                                                                              Oprac.: (sb)