Weź przyszłość w swoje ręce

12-02-2015

W Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim 17 grudnia minionego roku odbyła się Druga Młodzieżowa Konferencja Przedmaturalna pod hasłem Weź przyszłość w swoje ręce.

Jej celem było zaprezentowanie przyszłym maturzystom warunków życia akademickiego oraz pomoc w wyborze kierunku studiów. Dzięki prelekcjom i wykładom młodzi ludzie z Tomaszowa Mazowieckiego i okolic mieli okazję do: zapoznania się z systemem kształcenia na Uniwersytecie Łódzkim, programami studenckich wyjazdów zagranicznych i praktyk zawodowych, a także możliwościami uzyskiwania stypendiów. Wśród zaproszonych gości i prelegentów znaleźli się ludzie ze świata nauki, biznesu i sportu, mający ciekawe pasje i hobby.

Ponadto grono doradcze ze stanowiska kompleksowej obsługi przyszłego  studenta podpowiadało, które kierunki kształcenia są przyszłościowe i po jakich kierunkach lub specjalizacjach można w obecnych warunkach mieć najlepszą perspektywę kariery zawodowej.

Sporo czasu poświęcono też stresom przedegzaminacyjnym oraz technikom ich zwalczania. W programie konferencji znalazł się bowiem wykład, podczas którego specjaliści przedstawili porady antystresowe, które umożliwiają spokojne podejście do matury i wejścia w dorosłe życie. Egzamin dojrzałości w życiu młodego człowieka to czas intensywnej nauki. Mając to na uwadze organizatorzy tomaszowskiego spotkania  podczas przerw między prelekcjami i wykładami zachęcali do aktywności i rekreacji. Odbyły się też występy grupy i pary tanecznej oraz popisy uczniów szkoły muzycznej.

Konferencję przygotowali studenci trzeciego roku turystyki i rekreacji Filii UŁ, którzy byli też jej gospodarzami. Była to dla nich kolejna lekcja zdobywania zawodowych doświadczeń w zakresie organizacji profesjonalnych

Organizatorami i gospodarzami konferencji byli studenci trzeciego roku Turystyki i Rekreacji Filii Uniwersytetu Łódzkiego, dla których stanowiła ona kolejną doskonałą okazję zdobywania doświadczenia w zakresie organizowania profesjonalnych spotkań z udziałem szerokiego grona specjalistów.

Oprac.: (sb)