Osiemnasty Wykład Rektorski

16-02-2015

W Auli Niebieskiej Wydziału Prawa i Administracji 10 grudnia minionego roku odbył się VIII Wykład Rektorski na temat Ethics and Aesthetics: Somaesthetics and the Art of Living.

Skan plakatu zapowiadającego wykład prof. Richarda Shustermana

Wygłosił go w języku angielskim prof. Richard ShustermanFlorida Atlantic University;  amerykański filozof, jeden z najwybitniejszych teoretyków kultury. Wykład był otwarty i adresowany do całego środowiska Łodzi akademickiej.


Przypomnijmy, że do tradycji wykładów rektorskich na Uniwersytecie Łódzkim wrócono w roku 2010. Uczelnię odwiedzają cyklicznie osobistości nauki, techniki, gospodarki, polityki zarówno z kraju jak i z zagranicy. Tego rodzaju spotkania stwarzają znakomitą okazję do wymiany poglądów i polemik naukowców łódzkiego środowiska akademickiego.

  Oprac.: (sb)