Przygotowania do jubileuszu

12-02-2015

Drugie spotkanie  Komitetu Honorowego Obchodów 70-lecia UŁ odbyło się 5 grudnia ubiegłego roku w Pałacu Biedermanna. Omówiono aktualny stan przygotowań uroczystości jubileuszowych uczelni, a także ogłoszono nazwiska osób, którym ostatnio przyznano tytuły Absolwent VIP.

  Otrzymali je: dr Jarosław Bauc, Krzysztof Blusz, prof. Katarzyna Jaszczołt, dr Ryszard Jędrzejczak, prof. Stefan Niesiołowski, prof. Witold Orłowski, Marcin Polak, dr. Paweł Samecki, red. Anita Werner, red. Tomasz Zimoch.

Ponadto nowymi członkami Komitetu Honorowego Obchodów 70-lecia UŁ, liczącego dotychczas czterdzieści osiem osób, zostali jeszcze: Jerzy Czubak,  członek kierownictwa Amcor i dyrektor operacyjny Amcor Tobacco Packaging; dr Ryszard Jędrzejczak, prezes Zarządu Exalo Drilling SA, Grupa PGNiG; dr Jarosław Neneman, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów; dr Tomasz Orłowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych;  dr hab. Kazimierz Ujazdowski, poseł do Parlamentu Europejskiego; dr hab. Monika Zbrojewska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości; Tomasz Zimoch, dziennikarz Programu 1 Polskiego Radia.

    Oprac.: (sb)