Odpowiedzialnie z naturą

12-02-2015

Uniwersytet Łódzki odniósł  trzykrotnie sukces zdobywając dwukrotnie pierwsze miejsce i raz drugie w II edycji ogólnopolskiego programu ODPOWIEDZIALNIE Z NATURĄ – EKO-INSPIRACJE 2014 objętym patronatem Ministerstwa Środowiska.

  Uczelnia, reprezentowana przez Katedrę Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej UŁ, uzyskała kolejno pierwszą lokatę w kategorii EDUKACJA; decyzją rady plebiscytowej , a także w głosowaniu internautów za innowacyjny program studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku ekonomia ekobiznes. Tym samym otrzymała dwie statuetki Młoda Eko-Inspiracja 2014 – EDUKACJA.

Natomiast Studenckie Koło Naukowe Ekobiznes, działające przy Katedrze Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej UŁ zdobyło drugie miejsce w głosowaniu internautów w kategorii Partnerstwo.

Gala Finałowa Plebiscytu Eko-Inspiracje 2014 odbyła się 3 grudnia ubiegłego roku w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z udziałem wszystkich nominowanych oraz ekspertów zaproszonych przez redakcję miesięcznika Ekologia i Rynek. Podczas gali uroczyście ogłoszono wyniki plebiscytu, co zostało też połączone z ceremonią wręczenia nagród.

Partnerami i mecenasami przedsięwzięcia są firmy: PKN Orlen, Bank Zachodni WBK SA, Polpharma SA, Energy Invest Group Sp. z o.o., DPD Polska Sp. z o.o., EDF Polska SA oraz Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Partnerstwem merytorycznym program objęły PwC Polska oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

  Oprac.: (sb)