Życie po pięćdziesiątce

12-02-2015

Konferencja nt. HR Stream. To Think & Discuss about 50+ odbyła się dniach 21-22  stycznia w łódzkim ART_Inkubatorze. Jej obrady stanowiło merytoryczne podsumowanie przedsięwzięć realizowanych w projekcie PL Fifty-Fifty – model sieci franczyzy społecznej, metodą przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, jako jednej z barier aktywności zawodowej osób 50+, współfinansowanego ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zmniejszenie stopnia wykluczenia cyfrowego osób 50+, a także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ludzi w tym wieku i przyczynienie się do ich aktywizacji zawodowej. Podczas konferencji prasowej, poprzedzającej obrady HR Stream. To Think & Discuss about 50+ przedstawiono rezultaty uzyskane podczas realizacji projektu oraz efekty pracy centrum szkoleniowego Fifty-Fifty w Łodzi. Ponadto zaprezentowano mało znany w Polsce model franczyzy społecznej, który w tym projekcie został wypracowany przez ekspertów województwa łódzkiego. 

  Mówiono także o tym, jak być aktywnym po pięćdziesiątym roku życia. Dobitnym tego przykładem była uczestnicząca w konferencji prasowej siedemdziesięcioletnia Wirginia Szmyt – DJ Vika zajmująca się miksowaniem muzyki w klubach młodzieżowych.

We właściwych obradach HR Stream. To Think & Discuss about 50+ uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz kobiety i mężczyźni w wieku 50+; łącznie sto pięćdziesiąt osób.

Konferencję zorganizowały: HRP Group, Fundacja Wspierania Rozwoju Nowoczesnych Technologii 4Future wraz z Uniwersytetem Łódzkim i firmą Manpower .

Projekt PL Fifty-Fifty – model sieci franczyzy społecznej, metodą przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, jako jednej z barier aktywności zawodowej osób 50+ został nagrodzony w tegorocznym konkursie Łódzkie promuje kapitalne pomysły organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego oraz Wojewódzki Urząd Pracy.

    Oprac.: (sb)