Świat jest dźwiękiem

19-02-2015

Pod  przewodnim hasłem Świat jest dźwiękiem odbyła się piąta już odsłona konferencji z cyklu Twórczy Uniwersytet. W Sali Kominkowej Pałacu Biedermanna 15 grudnia spotkali się pracownicy naukowi i studenci Uniwersytetu Łódzkiego, by tym razem porozmawiać na temat roli słuchania w procesie dydaktycznym.

Obrady otworzył prof. Jarosław Płuciennik prorektor UŁ ds. programów i jakości kształcenia, który rozważył kwestię możliwości interaktywnego słuchania. Wręczył również nagrodę za najlepszy esej poświęcony etyce w pracy dziennikarza ufundowaną przez prof. Rene Robinson podczas konferencji Kultura cyfrowa: nowe umiejętności i nowe wyzwania. Otrzymał ją Krzysztof Boczek, student trzeciego roku dziennikarstwa UŁ.

Podczas spotkania prelegenci poruszali rozmaite kwestie związane z kompetencją słuchania. Doktor Michał Pabiś-Orzeszyna rozważał problem miejsca kultury oralnej w przeszłości i w teraźniejszości, prof. Tomasz Czapla uczył, jak mówić, by audytorium było zainteresowane przekazem zaś mgr Maria Czajkowska pokazywała, na czym polega sztuka dobrego i efektywnego słuchania. Doktor Kinga Klimczak z kolei, odwołując się m.in. do rozmowy z polską reportażystką radiową Katarzyną Michalak, podkreślała wagę słuchania nie tylko w uniwersytecie, ale w odniesieniu do wszelkich kontaktów międzyludzkich.

Uczestnicy konferencji mieli także szansę wziąć udział w zajęciach warsztatowych pod nazwą Świat jest dźwiękiem polegających na rejestrowaniu odgłosów otoczenia za pomocą profesjonalnego sprzętu nagrywającego.

Paulina Czarnek