Polska i Azerbejdżan

17-02-2015

Na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego 2 grudnia, w cyklu Wizyty Ambasadorów, odbyło się spotkanie z Hasanem Hasanov, ambasadorem Republiki Azerbejdżanu w Polsce.

Od prawej: Hasan Aziz ogly Hasanov, ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Republiki Azerbejdżanu w Polsce oraz prof. Tomasz Domański, dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ

Fot.: Zdzisław Machnicki

Gość wydziału wygłosił wykład nt. Polska i Azerbejdżan – przeszłość i teraźniejszość,ilustrowany prezentacją multimedialną, w którym przedstawił historię stosunków polsko-azerbejdżańskich, zasługi polskich architektów dla Azerbejdżanu oraz zakresy współpracy między naszymi krajami, podkreślając współdziałanie obydwu państw w dziedzinie edukacji.

Po wykładzie uczestnicy spotkania zostali zaproszeni do obejrzenia wystawy fotograficznej nt. architektury Baku, w tworzeniu której olbrzymią rolę na przełomie XIX i XX wieku odegrali polscy architekci. Przyczynili się oni do stworzenia stylu zwanego lokalnie bakijskim neorenesansem. Przygotowano też ekspozycję wydanych w języku polskim książek nt. historii i kultury Azerbejdżanu.

Pamiątkowe zdjęcie ambasadora Republiki Azerbejdżanu w Polsce (czwarty z prawej), w towarzystwie dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ, ze studentami zagranicznymi obecnymi na spotkaniu

Fot.: Zdzisław Machnicki

Uczestnicy spotkania – wśród których byli studenci z Boliwii, Meksyku, Kolumbii, Kamerunu, Włoch, Niemiec, Austrii, Rosji, Białorusi, Ukrainy, Gruzji, Turcji oraz polscy studenci i wykładowcy – mieli również możliwość skosztowania tradycyjnych azerbejdżańskich słodyczy.


Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego jest najbardziej międzynarodowym wydziałem uniwersyteckim. Prowadzone są na nim cztery programy studiów całkowicie w języku angielskim, przyciągające studentów zagranicznych, w tym także z Azerbejdżanu. Liczba zagranicznych słuchaczy na tym wydziale przekroczyła w tym roku dwieście osób, co stanowi piętnaście procent ogólnej liczby studentów. Wydział planuje rozwój współpracy z uczelniami Azerbejdżanu, a zwłaszcza z Uniwersytetem Słowiańskim w Baku, zajmującym się problematyką stosunków międzynarodowych.

 Tomasz Domański