Dokonał rzeczy prawie niemożliwej

12-02-2015

Michał Brzozowski, słuchacz drugiego roku studiów II stopnia specjalności matematyka finansowa i aktuarialna na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego, dokonał rzeczy prawie niemożliwej. Prawdopodobnie jako druga osoba w kilkunastoletniej historii sprawdzianów aktuarialnych, zdał wszystkie cztery obowiązujące egzaminy w jednej sesji.

Przypominamy, że sprawdziany aktuarialne to wyjątkowo trudne egzaminy, które w każdej sesji zdaje po kilka osób w Polsce. Rutynowo studenci rozkładają je więc na kilka sesji, bo są na tyle złożone, że praktycznie niemożliwe do zdania w jednej (można je składać maksymalnie w ciągu dwóch lat).

Tytuł aktuariusza uzyskuje osoba, która zda wspomniane wcześniej cztery egzaminy oraz odbędzie dwuletni letni staż zawodowy pod opieką licencjonowanego aktuariusza.

Obecnie w Polsce mamy około trzystu aktuariuszy, spośród których kilku ukończyło studia na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ. 

Oprac.: (sb)