Islam i muzułmanie w kulturze, literaturze i językach Słowian Południowych