Intelligenti pauca

04-05-2016

Risu inepto res ineptior nulla est – Nie ma nic bardziej nietaktownego, od nietaktownego śmiechu

(Katullus)


Canis timidus vehementius latrat quam mordet – Pies, który się boi, głośno ujada, ale mocno nie gryzie

(Kurcjusz Rufus)


Nullum magnum ingenium sine mixtura dementiae – Wielki geniusz nie istnieje bez domieszki szaleństwa

(Seneka za Arystotelesem)


Homo doctus in se semper divitias habet – Człowiek uczony zawsze nosi swoje bogactwo w sobie

(Fedrus)


Avaritia et arrogantia praecipua validiorum vitia – Chciwość i bezczelność to główne wady możnych

(Tacyt)


Damnant quod non intelligunt – Ludzie potępiają to, czego nie rozumieją

(Kwintylian)


Dimidium facti qui coepit habet – Kto zaczął, wykonał już połowę pracy

(Horacy)


Multi famam, conscientiam pauci verentur – Wielu obawia się opinii o sobie, niewielu swojego sumienia

(Pliniusz Młodszy)


Nemo timendo ad summum pervenit locum – Nikt nie dochodzi na szczyt bojąc się

(Publiusz Syrus)


Omnis qui se exaltat, humiliabitur – Każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony

(św. Łukasz)


Wybrali i oprac.:
Katarzyna Chiżyńska
Jakub Pokusa