Uczelniany parlament

04-05-2016

Senat Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 15 lutego 2016 r.


Podjął uchwałę w sprawie wyboru Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję
2016–2020.


Podjął uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności naukowo-badawczej za rok 2015.


Wysłuchał informacji na temat utworzenia stanowiska Honorowego Pracownika Naukowego.


Podjął uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Wydawnictwa UŁ za rok 2015.


Podjął uchwałę w sprawie przyjęcia planu wydawniczego na rok 2016.


Wysłuchał informacji na temat oceny jakościowej działań w programie ERASMUS+ przeprowadzonej przez Narodową Agencję Programu ERASMUS+ za rok akademicki 2014/2015.


Wysłuchał informacji na temat obszaru KIOD (Karta Indywidualnych Obciążeń Dydaktycznych: statystyka etatowa i dotycząca liczebności grup).


Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy partnerskiej dotyczącej podejmowania przedsięwzięć pod wspólną nazwą Akademickie Centrum Przemysłów Kreatywnych .


Podjął uchwałę w sprawie utworzenia kierunku studiów pierwszego stopnia n iemcoznawstwo na Wydziale Filologicznym UŁ oraz określenia efektów kształcenia.


Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 500 Senatu UŁ z 11.05.2015 r.
w sprawie zasad przyjęć na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim wraz z terminarzem rekrutacji na rok akademicki 2016/2017.


Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 174 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego z 13 maja 2013 r. w sprawie uprawnień laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w roku akademickim 2016/2017.


Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Narodowym Uniwersytetem Prawa im. Jarosława Mądrego w Charkowie, (Ukraina).


W części uroczystej rektor UŁ wręczył:

awans na stanowisko profesora zwyczajnego na Uniwersytecie Łódzkim:

prof. dr. hab. Krzysztofowi Skotnickiemu (Wydział Prawa i Administracji),
prof. dr. hab. Piotrowi Zielińskiemu (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska).

awans na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Łódzkim:

dr hab. Ewie Gajewskiej (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska),
dr. hab. Piotrowi Gryglewskiemu (Wydział Filozoficzno-Historyczny),
dr hab. Annie Paszkowskiej-Rogacz (Wydział Nauk o Wychowaniu),
dr hab. Joannie Petery-Zganiacz (Wydział Nauk Geograficznych),
dr. hab. Konradowi Składowskiemu (Wydział Prawa i Administracji),
dr. hab. Piotrowi Szukalskiemu (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny).

A.D.