W skrócie

04-05-2016

Doktor Julita Czernecka , socjolog, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, pełnomocnik rektora UŁ ds. promocji, otrzymała nominację w plebiscycie Kobieta Przedsiębiorcza Województwa Łódzkiego 2015 w kategorii działania kulturalno-społeczne.


Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana – Ceraneum zorganizowało wykład otwarty nt. Sojusznik cesarza Justyniana. Kariera Al-Haritha z plemienia Ghassanidów , który odbył 24 lutego w Pałacu Biedermanna. Wygłosiła go prof. Teresa Wolińska z Katedry Historii Bizancjum UŁ. Al-Harith, arabski przywódca, ceniony za rolę dowódcy i sojusznika Justyniana I Wielkiego; oskarżony o zdradę, nigdy mu nie udowodnioną. Wspierał chrześcijaństwo monofizyckie. Za jego rządów nastąpił rozkwit plemiennych centrów administracyjnych, które dały początek urbanizacji. Plemieniu Ghassanidów przypisuje się stworzenie cywilizacji będącej mieszaniną elementów arabskich, grecko-rzymskich i syryjskich.


Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego zorganizowała trzeci z kolei wieczór w cyklu BUŁka z poezją, który odbył się 29 lutego. Gościem był młody poeta Jacek Brzostowski, urodzony w 1993 r. w Sieradzu, student medycyny na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. W roku 2013 wydał debiutancki zbiorek Pociąg do nieba .


Koło Naukowe Historyków Sztuki UŁ zaprosiło nas 24 lutego do Cafe Bar Poczekalni na wykład otwarty mgr Dominiki Pawelczyk nt. Co ich kręci, co ich podnieca? Wpływ naukowych spekulacji dotyczących dzieła Leonarda da Vinci na wybranych twórców reklam. Spotkania organizowane przez koło w Cafe Bar Poczekalnia są cyklem otwartych, w których może wziąć udział każdy zainteresowany. Ich celem jest przybliżenie nowych prądów sztuki współczesnej oraz popularyzacja historii sztuki w kawiarnianej atmosferze. Poprzednie wykłady poświęcone były, m.in., kontrowersji wokół łódzkich zabytków, historii pończoch w sztuce.


Na Wydziale Zarządzania UŁ przygotowano 3 marca, już po raz dziesiąty z kolei, prezentację kół naukowych i organizacji studenckich – sKOŁOwanie. To cykliczne spotkanie, odbywające się dwa razy w roku na początku semestru akademickiego. Umożliwia ono wszystkim chętnym zapoznanie się z ofertą kół i organizacji studenckich. Ich przedstawiciele informują o działaniach, jakie podejmują oraz udzielają zainteresowanym aktualnych informacji łączących się z rekrutacją na studia. W prezentacji uczestniczą także koła lub organizacje uniwersyteckie spoza Wydziału Zarządzania.


Z Międzynarodowego Tygodnia Czytania e-książek, 8 marca w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego zorganizowana została prezentacja pn. Kierunek e-książka,

podczas której można było dowiedzieć się, m. in., czym jest książka społecznościowa, jak działają technologie dla niewidzących, czym są adaptacje cyfrowe i jak literatura sprawdza się w grach komputerowych.


Sarejewo wczoraj i dziś. Przemiany w mieście symbolu-wielokulturowości . Spotkanie pod tym hasłem odbyło się 10 marca w Bibliotece Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ. Towarzyszył mu pokaz filmu Grbavica w reżyserii Jasmili Žbanić.


Na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ odbył się 14 marca wykład dziekański nt. Co kontrola NIK mówi o współczesnej Polsce?, który wygłosił Krzysztof Kwiatkowski , prezes Najwyższej Izby Kontroli. Uczestniczyli w nim pracownicy i studenci wydziału oraz uczestnicy AS Actiwus.


Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ przygotowała 15 marca w sali rady tego wydział prelekcję dr Marty Woźniak-Bobińskiej nt. Orientalizm i gender. Muzułmanki poza stereotypem . Miała ona na celu zdekonstruowanie stereotypu muzułmanki rozpowszechnionego na Zachodzie, pokazanie problemów, które dotyczą kobiet na Bliskim Wschodzie oraz przybliżenie sylwetek znanych wyznawczyń islamu. Na Bliskim Wschodzie jest wiele kobiet wykształconych i piastujących wysokie stanowiska, co przeczy stereotypom znanym z popularnych filmów.


W siedzibie Katedry Historii Sztuki UŁ odbyło się w dniach 19-20 marca IV Łódzkie Spotkanie Studentów i Doktorantów Historii Sztuki. Była to swego rodzaju konferencja podzielona na trzy grupy tematyczne: Sztuka wobec opozycji pojęć natura” – „kultura”; Wielokulturowość a dziedzictwo lokalne ; Sztuka czasów wojny . W wygłoszonych referatach prezentowano, m.in., jakie znaczenie, w zależności od gatunku i sposobu przedstawienia, miały róże w sztuce od końca wieku XVIII do roku 1939; jak wyglądała moda kobieca w Łodzi w dwudziestoleciu międzywojennym oraz czy upcykling w świecie sztuki to szansa na drugie życie przedmiotów?

Wybrał i oprac.: (sb)