Pisanki w Wieży Babel

04-05-2016

Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego zorganizowało 14 marca po raz kolejny tradycyjne spotkanie pod hasłem Pisanki w Wieży Babel .


Twórczynie ludowe pomagają słuchaczom studium opanować technikę zdobienia jaj

Twórczynie ludowe pomagają słuchaczom studium opanować technikę zdobienia jaj

Fot.: Maciej Andrzejewski

Podobnie, jak w latach minionych poprzedziło ono Święta Wielkanocne, a łączyło się z tradycją zdobienia jaj, z którą to sztuką zapoznawali słuchaczy studium pracownicy wspomnianej placówki uniwersyteckiej oraz twórczynie ludowe z okolic Opoczna.

– W tych corocznych spotkaniach uczestniczą nasi słuchacze z całego świata, dla niektórych jest to całkowita nowość, nie znają takiego obyczaju, ale poznając techniki zdobnicze prezentowane przez twórczynie z Opoczyńskiego próbują wykonać własne pisanki i jest to zawsze wspaniała zabawa, która przybliża im polskie tradycje – poinformował Sławomir Rudziński ze Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców.

Sztuka wykonywania pisanek, jak widać na zdjęciu, zafascynowała słuchaczki popularnej Wieży Babel z odległych krajów świata

Sztuka wykonywania pisanek, jak widać na zdjęciu, zafascynowała słuchaczki popularnej Wieży Babel z odległych krajów świata

Fot.: Maciej AndrzejewskiTa jednostka uniwersytetu jest spadkobierczynią instytucji powstałej w Łodzi w roku 1952. Do tej pory wykształciła on ponad dwadzieścia dwa tysiące obcokrajowców z całego świata. Wielu spośród nich sprawuje odpowiedzialne funkcje w polityce, mediach i kulturze macierzystych krajów. Największą grupę narodowościową stanowią słuchacze: z Białorusi, Ukrainy, Mongolii, Wietnamu, Angoli, Kazachstanu, Uzbekistanu, Turkmenistanu, USA, Kolumbii, Brazylii, Portugalii, Cypru, Francji.

Oprac.: (sb)