Dziedzictwo patriotyczne Armii Krajowej

04-05-2016

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 odbyło się 11 marca uroczyste podsumowanie trzeciej edycji łódzkiego projektu edukacyjnego Dziedzictwo patriotyczne Armii Krajowej.


Profesor Albin Głowacki otrzymuje medal Pro Patria z rąk Jana Józefa Kasprzyka, p.o. szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Profesor Albin Głowacki otrzymuje medal Pro Patria z rąk Jana Józefa Kasprzyka, p.o. szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Fot.: Krzysztof Szymczak /DŁ/

Spotkaniu towarzyszyło wręczenie medali Pro Patria grupie osób szczególnie zasłużonych kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród odznaczonych znalazł się prof. Albin Głowacki z Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego.

Projekt Dziedzictwo patriotyczne Armii Krajowej koordynuje ZSP nr 9, odpowiedzialny za jego realizację jest Tomasz Szamburski, nauczyciel historii.

Oprac.: (sb)