Islam i muzułmanie w kulturze, literaturze i językach Słowian Południowych

04-05-2016

Otwarta międzynarodowa konferencja naukowa nt. Islam i muzułmanie w kulturze , literaturze i językach Słowian Południowych odbyła się 18-19 lutego w Pałacu Biedermanna.


Miała ona charakter interdyscyplinarny, ale jej tematyka koncentrowała się głównie wokół wzajemnych wpływów kultury islamu i kultur krajów południowosłowiańskich. Problemy te najlepiej obrazowały, m.in., wygłoszone podczas obrad referaty: Prorok Mahomet w świetle źródeł wschodniochrześcijańskich. Fakty, mity, wyobrażenia; Romowie a islam, cygańska wersja mahometanizmu; Boszniacka diaspora w Europie Zachodniej w świetle kryzysu imigracyjnego i rosnącej islamofobii. Kultura, tożsamość i polityka.

Konferencję zorganizowały: Katedra Filologii Słowiańskiej, Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki oraz Ceraneum – Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana.

Oprac.: (sb)