Antyczna Noc Literatury

04-05-2016

Interdyscyplinarne Centrum Badań Humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego przygotowało 11 marca w Muzeum Miasta Łodzi Antyczną Noc Literatury, współorganizowaną wraz z Katedrą Filologii Klasycznej UŁ, Kołem Naukowym Bibliotekoznawców oraz wspomnianą wcześniej placówką muzealną.


Fragment spektaklu przygotowanego przez filologów klasycznych

Fragment spektaklu przygotowanego przez filologów klasycznych

Fot.: Katedra Filologii Klasycznej UŁ

Było to już siódme, nocne spotkanie kulturalne, podczas którego odbywały się gawędy, gry, koncerty i inne imprezy upowszechniające literaturę. Jego uczestnicy mogli, na przykład spotkać się z cywilizacjami starożytnej Grecji i Rzymu, które odcisnęły duże piętno na rozwoju kulturalnym Europy. Mogli również posłuchać poezji polskiej inspirowanej antykiem, wziąć udział w konkursie przysłów łacińskich oraz obejrzeć przedstawienia nawiązujące do fragmentów Antygony Sofoklesa oraz Chmur Arystofanesa. Zaproponowano też prelekcje o agonistyce, czyli sztuce rywalizacji pod hasłem Od walki na stadionie do wyborów Miss World oraz zwiedzanie Muzeum Poznańskich ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów neoantycznych.

Antycznej Nocy Literatury towarzyszyła wystawa prac konkursowych młodzieży z łódzkich szkół pt. Kulturowe dziedzictwo antyku śródziemnomorskiego .

M.W.