Mediatizing Hamlet

04-05-2016

W Auli Zielonej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbył się 10 marca dwudziesty pierwszy Wykład Rektorski nt. Mediatizing Hamlet.


Profesor W.B. Worthen wygłasza wykład w Auli Zielonej Wydziału Prawa i Administracji UŁ

Profesor W.B. Worthen wygłasza wykład w Auli Zielonej Wydziału Prawa i Administracji UŁ

Fot.: Maciej Andrzejewski

Wygłosił go prof. W.B. Worthen . Wykład poświęcony był różnorodności mediów w jakich występuje twórczość Szekspira – od rękopisów i tekstów opublikowanych drukiem, poprzez grę aktorską i film, po media cyfrowe. Profesor jest autorem wielu książek podejmujących problematykę dramatu, teatru i performansu.

W roku 2014, nakładem Cambridge University Press, ukazała się jego najnowsza monografia pt. Shakespeare Performance Studies , w której analizuje relacje między pojęciem tekstu pisanego a jego realizacją sceniczną.

Wykład zorganizowany został przez Uniwersytet Łódzki z okazji ogólnoświatowych obchodów czterechsetnej rocznicy śmierci Williama Szekspira.Profesor W.B. Worthen wykłada na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku, gdzie sprawuje funkcję kierownika Katedry Teatru i Sztuk Performatywnych (Barnard College) oraz współpracuje z Katedrą Literatury Angielskiej.

Wykładał na University of Texas w Austin, Northwestern University, University of California w Davis, University of California w Berkeley oraz na Uniwersytecie w Michigan. Jest członkiem założycielem Wydziału Międzynarodowego Centrum Zaawansowanych Studiów Teatralnych sponsorowanych przez Uniwersytet w Helsinkach, w Finlandii.

He has held grants from a number of foundations, including the National Endowment for the Humanities and the Gugenheim Foundation;