Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

04-05-2016

Studenckie koła naukowe działające na łódzkiej polonistyce, chcąc upamiętnić przypadający 21 lutego Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego – święto ustanowione przez UNESCO w roku 1999 – zorganizowały na terenie Manufaktury spotkania, których celem było propagowanie dbałości o poprawność polszczyzny, kształtowanie świadomości językowej Polaków oraz propagowanie czytelnictwa literatury polskiej.

Jedno z licznych spotkań w Manufakturze z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego

Jedno z licznych spotkań w Manufakturze z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego

Fot.: Maciej AndrzjewskiW godzinach otwarcia Manufaktury działała Poradnia Językowa. Pracownicy katedr językoznawczych Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego udzielali porad językowych, wyjaśniali wątpliwości i rozstrzygali językowe dylematy łodzian .

Przygotowano także konkursy, quizy i zabawy dotyczące języka polskiego i literatury polskiej, adresowane zarówno do najmłodszych, młodzieży uczącej się, jak i dorosłych. Nie zabrakło również prezentacji ciekawostek nie tylko językowych, ale też związanych z kulturą regionu i dawną kulturą Polski. Od godzin popołudniowych do wczesnego zmierzchu trwały godziny eksperckie . Wybitni językoznawcy łódzkiej polonistyki – profesorowie Marek Cybulski , Barbara Kudra , Elżbieta Umińska-Tytoń Danuta Bieńkowska , znani także z audycji popularyzujących język polski i poprawność językową, książek poświęconych słownictwu Łodzi, językowi prasy – konsultowali, udzielali porad, odpowiadali na pytania i wątpliwości każdego z uczestników spotkań.

Chętnie nawiązywano też rozmowy na tematy językoznawcze z klientami Manufaktury, którzy zwracali się bezpośrednio do pracowników naukowych uniwersytetu. Studenci rozdawali ulotki o treści propagującej dbałość o poprawność polszczyzny oraz promującej czytelnictwo.

– Chcieliśmy uświadomić łodzianom, że takie święto jak Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego istnieje. Wiele jest innych, bardziej kojarzonych dni – kota, bez papierosa, pizzy i tym podobne, a dzień języka ojczystego przebiega na ogół w ciszy, bez zainteresowania społeczności. Zgodnie z ideą święta propagowaliśmy dbałość o język, jego czystość, poprawność, promowaliśmy czytelnictwo – wszystko w formie zabawy – powiedziała prof. Magdalena Pietrzak , koordynator spotkań w Manufakturze.

Honorowy patronat nad nimi objęli Hanna Zdanowska , prezydent Łodzi i prof. Piotr Stalmaszczyk, dziekan Wydziału Filologicznego UŁ.

M. W.