Być w mniejszości, być mniejszością

04-05-2016

Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa nt. Być w mniejszości, być mniejszością odbyła się w dniach 2-4 marca w Łodzi. Zgromadziła przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych: literaturoznawców, językoznawców, socjologów, politologów, kulturoznawców.

Referat wygłasza prof. Magdalena Środa

Referat wygłasza prof. Magdalena Środa

Fot.: Maciej AndrzejewskiReferat nt. Inny, obcy, wykluczony wygłosiła prof. Magdalena Środa , gość honorowy obrad. Pozostałe referaty koncentrowały się na problematyce mniejszości etnicznych, religijnych, językowych i seksualnych. Istotny był również wątek feministyczny, w ujęciu zarówno historycznym, jak i współczesnym.

Poza uczestnikami z kraju najliczniej reprezentowana była Francja – ośrodki w Paryżu, Lyonie, Tulonie, Metz, Limoges, Caen; goście przyjechali również z Czech, Włoch, Kanady, Brazylii i Arabii Saudyjskiej. Obrady odbywały się w językach polskim, francuskim i angielskim, bez podziału na sesje jednolite językowo. Maksymalną komunikację między uczestnikami obrad zapewniały streszczenia wystąpień w danym języku, prezentowane równolegle na ekranach w tłumaczeniu. Ten nieco ryzykowny pomysł wynikał z refleksji związanej z tematem konferencji: organizatorzy nie chcieli wprowadzać podziałów między obradującymi. Ostatecznie rozwiązanie to nie zawiodło, umożliwiając pełniejszą, międzynarodową dyskusję.

Konferencja, zorganizowana przez Katedrę Filologii Romańskiej oraz Katedrę Oświecenia i Literatury Stosowanej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego, zgromadziła około pięćdziesięciu uczestników, a także liczną publiczność zainteresowaną obradami. W ich otwarciu uczestniczyła prof. Zofia Wysokińska , prorektor UŁ ds. współpracy z zagranicą.

Przewiduje się publikację wygłoszonych referatów w trzech językach.

Warto też wspomnieć, iż sal na obrady udzieliły Muzeum Sztuki ms2 i Muzeum Fabryki. Odbyło się również kilka imprez bezpośrednio związanych z konferencją. Na scenie Teatru Małego wystawiono Dziewczynkę z zapałkami Andersena w wykonaniu podopiecznych Fundacji Jaś i Małgosia. W Muzeum Fabryki odbywały się pokazy filmów Katarzyny Kozyry z cyklu In Art Dreams Come True. Ponadto w galerii Signum Project na Piotrkowskiej otwarto wystawę Identyfikacje Andrzeja Karmasza, która potrwa do 30 kwietnia. Inspirowaną konferencją ekspozycję prac studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego, zatytułowaną, Mniejszość XXI/Minority XXI prezentowano w dniach 17-31 marca w Muzeum Fabryki. Jej kuratorem był Artur Chrzanowski .

Anita Staroń