Nowy prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego

04-05-2016

W Pałacu Prezydenckim 17 lutego odbyła się uroczystość powołania nowego prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Został nim prof. Marek Zirk-Sadowski. Funkcję tę będzie sprawował przez okres sześcioletniej kadencji.

Fot.: wiadomości.wp.pl


W roku 1973 ukończył prawo na Uniwersytecie Łódzkim, a trzy lata później – filozofię. Po studiach karierę naukową związał z macierzystą uczelnią. Od 2000 r. jest profesorem zwyczajnym. W latach 1993–1999 był prorektorem UŁ, a przez sześć lat sprawował funkcję dziekana Wydziału Prawa i Administracji. Obecnie kieruje Katedrą Teorii i Filozofii Prawa UŁ. Prowadził wykłady w  Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Brukseli.

W latach 2006–2007 był prezydentem Światowego Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej. Obecnie sprawuje funkcję wiceprezydenta tej organizacji

Przedmiotem jego zainteresowań naukowych jest analityczna teoria prawa, hermeneutyczna filozofia prawa, filozofia prawa wspólnotowego i teoria integracji, teoria wykładni prawa administracyjnego. Jest redaktorem naczelnym Archiwum Teorii i Filozofii Prawa .

Autor ponad stu pięćdziesięciu publikacji naukowych z zakresu teorii i filozofii prawa, etyki oraz teorii państwa, w tym autor lub współautor ponad dwudziestu monografii, książek i prac zbiorowych.

Oprac.: (sb)