Złoto i srebro dla prawa

04-05-2016

Absolwenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego zajęli pierwsze miejsce pod względem zdawalności do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz obronili drugie miejsce pod względem zdawalności na aplikacje korporacyjne.


Zdawalność absolwentów Wydziału Prawa i Administracji na aplikację ogólną w roku 2015 doszła do 21,3 proc. wszystkich przystępujących do konkursu. Wynik ten był najwyższy w całej Polsce.

W roku minionym zdawaniem na aplikację, bezpośrednio po ukończeniu studiów na Wydziale Prawa i Administracji UŁ, zainteresowanych było 179 absolwentów; 64 osoby zdawały na aplikację adwokacką, 90 – na aplikację radcowską, 12 – na aplikację notarialną, a 13 – na aplikację komorniczą.

Oprac.: (sb)