DysTEFL, czyli success story

04-05-2016

Projekt DysTEFL – Dysleksja dla nauczycieli języka angielskiego jako obcego , został wybrany przez panel ekspertów Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej, jako przykład success story projektów z programów: Uczenie się przez całe życie, Tempus, Erasmus Mundus, Erasmus+.


Wyróżniony projekt realizowany był przez konsorcjum międzynarodowe w latach 2011– 2013 w programie LLP Comenius Multilateral Projects. Jego koordynatorem został Uniwersytet Łódzki, a jednostkami uczelnianymi realizującymi były: Zakład Pragmatyki Językowej, Instytut Anglistyki, Wydział Filologiczny oraz Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych. Głównym rezultatem projektu jest innowacyjny kurs i materiały dydaktyczne do kształcenia i doskonalenia zawodowego studentów i nauczycieli języka angielskiego, jako obcego, z zakresu pracy z uczniem z dysleksją. Kurs został wyróżniony prestiżową nagrodą ELTons 2014 ( Excellence in Course Innovation ) oraz certyfikatem European Language Label.

Tytuł success story jest nadawany zakończonym projektom, które znacząco wyróżniły się pod względem osiągniętego wpływu, wkładu w rozwój danej dziedziny, innowacyjności rezultatów i mogącym stać się inspiracją do działania dla innych. W  bazie Erasmus+ Project Results Platform znajduje się w tej chwili 23.597 zakończonych projektów, spośród których tylko sto osiemnaście uzyskało status success story .

Obecnie realizowany jest projekt DysTEFL2 w programie Erasmus+, Partnerstwa Strategiczne 2014–2016, którego celem jest dalsze rozwijanie i promowanie dobrej praktyki wypracowanej w projekcie DysTEFL.

Oprac.: (sb)