Samorządność uczniowska i globalne obywatelstwo

04-05-2016

Na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego rozpoczęto realizację trzyletniego międzynarodowego projektu edukacyjnego Future Youth School Forum (FYS-Forums). Jego nadrzędnym celem jest stworzenie modelu współpracy szkół, promującego ideę samorządności uczniowskiej na rzecz globalnego obywatelstwa.


Wypracowany model współpracy szkół ma przyczyniać się do rozwijania w uczniach postaw zaangażowania w sprawy szkoły i globalne problemy współczesnego świata, jak i wspierać współpracę młodzieży w szkołach w kraju i poza jego granicami.

Uniwersytet Łódzki, jako partner w projekcie, będzie odpowiedzialny za  analizę potrzeb edukacyjnych w zakresie uczniowskiej samorządności na rzecz edukacji globalnej w wybranych krajach Unii Europejskiej, tj. w Wielkiej Brytanii, we Włoszech, na Litwie i na Cyprze; badania nad ideą i praktyką uczniowskiej samorządności, przywództwa młodzieży oraz zaangażowania nauczycieli i uczniów w działania na rzecz społeczeństwa globalnego, a także opracowanie strategii monitorowania i ewaluacji oraz planu zapewnienia jakości w projekcie.

Jego partnerami są Oxfam (międzynarodowa organizacja humanitarna zajmująca walką z głodem na świecie i pomocą krajom rozwijającym się) – Wielka Brytania (koordynator), Oxfam – Włochy, Centre for the Advancement of Research & Development in Educational Technology (CARDET) – Cypr, Jaunimo Karjeros Centras (JKC) – Litwa, Uniwersytet Łódzki – Polska.

Projekt rozpoczął się w minionym roku, a zakończy się roku 2018.

Oprac.: (sb)