Finanse międzynarodowe

04-05-2016

Na Uniwersytecie Łódzkim powstał jedyny w Polsce, nowy kierunek studiów, finanse międzynarodowe . Powołano go z myślą o zainteresowanych karierą w instytucjach finansowych, firmach doradczych i konsultingowych czy też korporacjach transnarodowych.


Studia na tym kierunku oferują innowacyjne, unikatowe w skali kraju zajęcia – Akademia Thomson Reuters i  Dealing room – nawiązujące do nowoczesnych systemów informatycznych, dających szansę uzyskania międzynarodowych certyfikatów. Poza Uniwersytetem Łódzkim taką możliwość stwarza jedynie Uniwersytet Gdański. Uczelnia kształci przyszłych specjalistów dla rynku finansowego i biznesu międzynarodowego. Absolwenci otrzymują szeroką wiedzę z zakresu finansów międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem działalności inwestycyjnej na międzynarodowych rynkach finansowych. Poznają specyfikę i zasady funkcjonowania korporacji transnarodowych, w tym ich rolę na rynku finansowym i w procesie inwestycyjnym. Studia wzbogacone są o zajęcia o charakterze praktycznym, istotny nacisk kładziony jest na aktywne formy zajęć ( learning by doing ), podczas których słuchacze zyskują konkretne umiejętności przydatne im w karierze zawodowej.

Opiekę merytoryczną nad nowym kierunkiem sprawuje kadra dydaktyczna Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Łódzkiego, a jego partnerem strategicznym jest AVALLON Sp. z o.o. – podmiot zarządzający funduszami private equity (www.avallon.pl).

W przyszłym roku akademickim na studia pierwszego stopnia (trzyletnie, zakończone licencjatem) nowego kierunku przyjętych zostanie ok. dziewięćdziesięciu osób.

Oprac.: (sb)