Ekonomia miasta zrównoważonego

04-05-2016

Od przyszłego roku akademickiego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym uruchomiony zostanie nowy, unikatowy w skali kraju, praktyczny kierunek studiów ekonomia miasta zrównoważonego. Powstał on dzięki wsparciu finansowemu ze środków funduszy norweskich – projekt EkoMiasto. Kształcenie na rzecz zrównoważonego, inteligentnego i partycypacyjnego rozwoju miast.


Nowy kierunek łączy zagadnienia z zakresu ekonomii, funkcjonowania społeczności miejskich, zagospodarowania przestrzeni oraz ekologii miasta. Głównym celem kształcenia jest przygotowanie specjalistów potrafiących zarządzać procesami zachodzącymi w miastach, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.

Edukacja na kierunku ekonomia miasta zrównoważonego zorientowana jest na zdobycie praktycznej wiedzy poprzez dominację aktywnych i praktycznych form zajęć oraz silne osadzenie procesu edukacyjnego w relacjach z otoczeniem. Mocny akcent położony jest na współpracę z praktykami i współprowadzenie zajęć przez specjalistów z instytucji publicznych, firm i organizacji pozarządowych zajmujących się kształtowaniem zrównoważonego rozwoju miast.

Przedstawiciele tych podmiotów współpracowali z Katedrą Gospodarki Regionalnej i Środowiska Instytutu Gospodarki Przestrzennej UŁ w opracowaniu programu kształcenia i materiałów dydaktycznych. W przyszłości będą współorganizować ćwiczenia terenowe oraz praktyki zawodowe.

Model kształcenia na kierunku ekonomia miasta zrównoważonego zorientowany jest na budowanie interdyscyplinarnej wiedzy, praktycznych umiejętności, z wykorzystaniem nowoczesnych form i narzędzi dydaktycznych. Do potrzeb procesu dydaktycznego przygotowano: cztery, komplementarne podręczniki akademickie stanowiące swoiste kompendium wiedzy na temat zrównoważonego, inteligentnego i partycypacyjnego rozwoju miast; zajęcia z wykorzystaniem platformy e-lerningowej e-Campus, a także zakupiono specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające identyfikację przemian zachodzących w świecie rzeczywistym oraz prowadzenie analiz i symulacji związanych ze środowiskiem i jego zmianami.

Więcej informacji o kierunku i projekcie na stronie: www.region.uni.lodz.pl/ekomiasto/ Zasady naboru na stronie: informatory.uni.lodz.pl/wydzial-ekonomiczno-socjologiczny/ekomiasto/

Aleksandra Nowakowska