Rewitalizacja miast

04-05-2016

W Art_Inkubatorze w Fabryce Sztuki w Łodzi podpisany został 21 marca list intencyjny w sprawie powołania przez Uniwersytet Łódzki i Politechnikę, Łódzką, przy wsparciu Urzędu Miasta Łodzi, wspólnego międzyuczelnianego kierunku studiów magisterskich o profilu praktycznym – rewitalizacja miast.


 Po podpisaniu listu intencyjnego w sprawie powołania nowego kierunku studiów; na zdjęciu od lewej – prof. Włodzimierz Nykiel, rektor UŁ; Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi; prof. Stanisław Bielecki, rektor PŁ

Po podpisaniu listu intencyjnego w sprawie powołania nowego kierunku studiów; na zdjęciu od lewej – prof. Włodzimierz Nykiel, rektor UŁ; Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi; prof. Stanisław Bielecki, rektor PŁ

Fot.: BP UŁ

Program tego kierunku obejmie, m.in., zajęcia z aktywizacji i partycypacji społecznej, gospodarki miejskiej, technologii budowlanych, architektury i urbanistyki, marketingu i planowania społecznego, tożsamości i dziedzictwa kulturowego miast.

Studenci zyskają wiedzę i umiejętności dotyczące właściwego kształtowania procesów rewitalizacyjnych. Studia przygotują wysokiej klasy koordynatorów i zarządców obszarów rewitalizacji, mających wszechstronną wiedzę i praktyczne umiejętności dotyczące kompleksowej odnowy obszarów zdegradowanych.

Podczas studiów na kierunku rewitalizacja słuchacze będą mogli wybrać jedną z trzech ścieżek edukacyjnych: ekonomiczno-gospodarczą albo społeczno-partycypacyjną przygotowanych przez Uniwersytet Łódzki oraz architektoniczno-budowlaną opracowywaną przez Politechnikę Łódzką. Profesjonalna kadra wykładowców umożliwi w przyszłości sprawne kreowanie i wprowadzanie w życie programów rewitalizacyjnych w Łodzi, regionie i kraju.

Pierwszy nabór na studia na nowym kierunku, unikatowym w skali kraju, przewidziany jest na semestr letni roku akademickiego 2016/2017. Przewiduje się przyjęcie sześćdziesięciu studentów. Koordynację całego przedsięwzięcia powierzono Wydziałowi Ekonomiczno-Socjologicznemu Uniwersytetu Łódzkiego.

List intencyjny w tej sprawie podpisali: Hanna Zdanowska , prezydent Łodzi prof. Włodzimierz Nykiel , rektor UŁ i prof. Stanisław Bielecki , rektor PŁ.Warto przy okazji dodać, że rewitalizacja miast jest zagadnieniem bardzo złożonym, obejmującym kwestie nie tylko urbanistyczne, ale również ekonomiczne i społeczno-kulturowe. Nowy kierunek studiów umożliwi słuchaczom na interdyscyplinarne i wszechstronne podejście do zagadnienia rewitalizacji. Utworzenie w Łodzi takiego kierunku to, m.in., odpowiedź dwóch uczelni na potrzeby miasta, które wprowadza od lat programy rewitalizacyjne.

Oprac.: (sb)