Ponad pół miliona dla Biolidera

04-05-2016

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako instytucja pośrednicząca dla osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 informuje, że 21 marca zakończyła się ocena formalno-merytoryczna wniosków złożonych do konkursu programu Rozwój kompetencji , w działaniu Kompetencje w szkolnictwie wyższym.


Komisja Oceny Projektów rozpatrzyła i oceniła 435 wniosków o przyznanie dofinansowania, spośród których sześćdziesiąt jeden uzyskało ocenę pozytywną i zostało skierowanych do dofinansowania. Taką też ocenę otrzymał projekt Biolider złożony przez Uniwersytet Łódzki, a dotyczący programu rozwoju kompetencji studentów. Całkowity koszt projektu oszacowano na  526.925.00, zaś jego dofinansowanie wyniesie 511.117.25 PLN.

Negatywnie oceniono 374 wnioski złożone do wspomnianego wcześniej konkursu.

Oprac.: (sb)