Nagroda EUPRIO dla uniwersytetu

04-05-2016

W siedzibie Rektoracie Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się 25 lutego spotkanie prasowe związane z przekazaniem uczelni Nagrody European Universities Public Relations and Information Officers (EUPRIO) za II miejsce w konkursie na najlepszy projekt promujący szkołę wyższą w Europie (aplikacja SmartUni).


Nagrodzone rozwiązanie łączy nowe technologie i narzędzia marketingowe, ułatwia funkcjonowanie studentom na uczelni oraz stanowi podstawową platformę w ich rekrutacji. Aplikacja SmartUni jest przy tym nowoczesnym przewodnikiem interaktywnym, ułatwiającym zdobywanie wiadomości o Uniwersytecie Łódzkim, wzbogacony informacjami z życia studenckiego oraz dotyczącymi lokalnych atrakcji. Zainteresowany student rewanżuje się uczelni udostępniając na portalach społecznościowych treści aplikacji, stając się w ten sposób również ambasadorem swojego uniwersytetu.

Nagrodę EUPRIO z rąk Marcina Witkowskiego odbierają prof. Zofia Wysokińska (z lewej) i Lilianna Lato

Nagrodę EUPRIO z rąk Marcina Witkowskiego odbierają prof. Zofia Wysokińska (z lewej) i Lilianna Lato

Fot.: Maciej Andrzejewski

W spotkaniu udział wzięli: Marcin Witkowski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek jury, sekretarz i narodowy przedstawiciel Polski w EUPRIO; prof. Zofia Wysokińska, prorektor UŁ ds. współpracy z zagranicą oraz Liliana Lato , szefowa Biura Współpracy z Zagranicą UŁ.

Nagroda EUPRIO przyznawana jest corocznie od dwudziestu lat przez europejskie jury oraz ponad dwustu uczestników konferencji EUPRIO, odbywającej się każdego roku w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej.Stowarzyszenie Pracowników Public Relations i Komunikacji Uniwersytetów Europejskich (EUPRIO) zostało założone w Brukseli 12 maja 1986 r. przez konferencję ministrów odpowiedzialnych za szkolnictwo wyższe w krajach ówczesnych wspólnot europejskich. Jest największą organizacją zawodową na naszym kontynencie, skupiającą specjalistów w dziedzinach: promocji, marketingu, komunikacji z otoczeniem i współpracy z mediami w szkołach wyższych. Misja EUPRIO jest zgodna z założeniami dokumentów Rady Europy i UNESCO, takimi jak Konwencja Lizbońska 1997 czy Deklaracja Bolońska 1999.

Działa dzięki sieci narodowych przedstawicieli w dwudziestu trzech krajach europejskich, zrzesza ponad sześćciuset członków. W Polsce EUPRIO zrzesza obecnie blisko pięćdziesiąt osób pochodzących z dziewięciu uczelni publicznych i niepublicznych Warszawy, Krakowa, Gdańska, Poznania, Torunia i Łodzi.

Jest organizacją non-profit z siedzibą na Uniwersytecie w Antwerpii w Belgii.

Oprac.: (sb)