Intelligenti pauca

05-01-2017

Vestis virum reddit – Szata czyni człowieka

(Kwintylian)

Duobus litigantibus tertius gaudet – Gdy dwóch się kłóci, tam trzeci się cieszy (Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta)

(Ezop)

Tantum religio potuit suadere malorum – Religia może nakłonić ludzi do wielkiego zła

(Lukrecjusz)

Fere libenter homines id quod volunt credunt – Często ludzie łatwo wierzą w to, w co chcą uwierzyć

(Cezar)

Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo – Jeśli nie nakłonię niebios, to poruszę piekło

(Wergiliusz)

Absentem laedit, qui cum ebrio litigat – Kto kłóci się z pijanym, obraża nieobecnego

(Publiusz Syrus)

Amicorum omnia communia – U przyjaciół wszystko jest wspólne

(Diogenes Laertios za Pitagorasem)

Credula vitam spes fovet et melius cras fore semper dicit – Ufna nadzieja pomaga w życiu i zawsze powtarza, że jutro będzie lepsze

(Tibullus)

Iustitiae partes sunt non violare homines verecundiae non offendere – Cechą sprawiedliwości jest nie krzywdzić ludzi, cechą skromności – ich nie urażać

(Cyceron)

Res severa est verum gaudium – Prawdziwa radość jest rzeczą poważną

(Seneka)

Wybrali i oprac:

Katarzyna Chiżyńska

Jakub Pokusa