Uczelniany parlament

05-01-2017

Senat Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 14 listopada 2016 r.

.

Podjął uchwałę w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich.

Wysłuchał sprawozdania prorektora ds. kształcenia z rekrutacji na rok akademicki 2016/2017.

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na kontynuowanie pracy członków składu orzekającego Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich powołanego w kadencji 2012-2016 w sprawie sygn. akt 01/2014 do czasu zakończenia tej sprawy.

Podjął uchwałę w sprawie przyznania medali Za chlubne studia.

Podjął uchwałę w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Oceniającej.

Podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmian w programach kształcenia na kierunkach studiów I stopnia o profilu praktycznym prowadzonych na Wydziale Zarządzania: Business Management, finanse i inwestycje, logistyka, Management and Finance, marketing, rachunkowość, zarządzanie, zarządzanie publiczne, zarządzanie zasobami ludzkimi.

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości oraz zakup działki.

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Uniwersytetem w Wageningen (Holandia).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Uniwersytetem Free State w Bloemfontein (RPA).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim a Uniwersytetem Finansów w Hebei (Chiny).

W części uroczystej rektor UŁ wręczył:

– awans na stanowisko profesora zwyczajnego na Uniwersytecie Łódzkim dla: prof. dr. Socjologiczny), prof. dr hab. Marii Wich i prof. dr. hab. Krzysztofa Witczaka (Wydział Filologiczny), prof. dr hab. Marii Królikowskiej-Olczak, prof. dr hab. Urszuli Promińskiej i prof. dr hab. Małgorzaty Stahl (Wydział Prawa i Administracji)

– awans na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Łódzkim dla: dr hab. Małgorzaty Dukowskiej i dr hab. Katarzyny Dzitko (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska); dr hab. Agnieszki Czajkowskiej, dr hab. Dagmary Hajdys, dr. hab. Jakuba Kronenberga, dr hab. Agnieszki Kurczewskiej, dr. hab. Tomasza Miziołka i dr hab. Izabeli Warwas (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny); dr. hab. Ireneusza Piwońskiego, dr. hab. Damiana Plażuka (Wydział Chemii), dr. hab. Michała Rachwalskiego i dr hab. Anny Zawiszy (Wydział Chemii); dr hab. Elwiry Kaczyńskiej, dr hab. Karoliny Prykowskiej-Michalak i dr hab. Marzeny Woźniak-Łabieniec i dr. hab. Rafała Zarębskiego (Wydział Filologiczny); dr. hab. Witolda Filipczaka, dr. hab. Sławomira Nowinowskiego i dr hab. Anety Pawłowskiej (Wydział Filozoficzno-Historyczny); dr. hab. Karola Szałowskiego (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej); dr hab. Anny Janiszewskiej (Wydział Nauk Geograficznych), dr. hab. Szymona Marcińczaka i dr. hab. Sławoja Tanasia (Wydział Nauk Geograficznych); dr hab. Beaty Szczepańskiej i dr hab. Aliny Wróbel (Wydział Nauk o Wychowaniu); dr hab. Aldony Domańskiej (Wydział Prawa i Administracji); dr. hab. Dariusza Trzmielaka (Wydział Zarządzania).

Senat Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 12 grudnia 2016 r.

Podjął uchwałę w sprawie powołania Pozawydziałowej Komisji Oceniającej.

Podjął uchwałę w sprawie powołania przewodniczącego i zastępców przewodniczącego Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego UŁ na rok 2016.

Podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów.

Podjął uchwałę w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 21 Senatu UŁ z 14 listopada 2016 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Oceniającej.

Podjął uchwałę w sprawie szczegółowych zasad postępowania przy ocenie okresowej pracowników naukowo-dydaktycznych, naukowych i dydaktycznych.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 500 Senatu UŁ z 11 maja 2015 r. w sprawie zasad przyjęć na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim wraz z terminarzem rekrutacji na rok akademicki 2016/2017.

Podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów.

Podjął uchwałę w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały Senatu UŁ nr 2 z 19 września 2016 r. w sprawie powołania stałych komisji senackich na czas trwania kadencji 2016–2020 oraz określenia ich składu i zadań.

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Chińskim Uniwersytetem Nauk Politycznych i Prawa.

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Azerskim Państwowym Uniwersytetem Ekonomicznym (Azerbejdżan).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim a Uniwersytetem Finansów i Ekonomii w Shandong (Chiny).

W części uroczystej rektor UŁ wręczył:

– awans na stanowisko profesora zwyczajnego na Uniwersytecie Łódzkim dla:

prof. dr. hab. Jana Pawła Tarno (Wydział Prawa i Administracji).

– awans na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Łódzkim dla: dr. hab. Pawła Baranowskiego, dr hab. Agnieszki Golczyńskiej-Grondas i dr hab. Ewy Kusideł (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny); dr. hab. Sławoja Tanasia (Wydział Nauk Geograficznych); dr hab. Beaty Szczepańskiej (Wydział Nauk o Wychowaniu).

A.D.