W skrócie

05-01-2017

W związku z krytyczną sytuacją, w jakiej znajdują się obecnie mieszkańcy Aleppo, władze Uniwersytetu Łódzkiego apelują do pracowników i studentów o udzielenie wsparcia poprzez polskie fundacje, które niosą pomoc ewakuowanym Syryjczykom: Polska Akcja Humanitarna (PAH), Caritas Polska i Fundacja WOLNA SYRIA. Liczy się każdy gest – wymienione organizacje udzielają wszystkich niezbędnych informacji dotyczących najpilniejszych potrzeb poszkodowanych w bombardowaniach.

x x x

Profesor Marian Niedźwiedziński z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego otrzymał Złoty Krzyż Zasługi. Odznaczenie zostało przyznane na wiosek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Informatycznego w uznaniu zasług dla rozwoju gospodarki elektronicznej i społeczeństwa informacyjnego w Polsce.

x x x

Już po raz szósty na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ obchodzony był GIS Day. Spotkanie z tej okazji odbyło się 16 listopada. Referaty przedstawili zaproszeni goście, reprezentujący, m.in.: Esri Polska, Hexagon Geospatial, Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, TomTom, Miejską Pracownię Urbanistyczną w Łodzi. Tegorocznym obchodom święta Użytkowników Systemów Informacji Geograficznej towarzyszył Turniej wiedzy o GIS.

x x x

W siedzibie Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 8 grudnia odbyła się konferencja nt. Rola towarzystw naukowych w kształtowaniu współczesnego społeczeństwa.
x x x

Profesor Bogusław Śliwerski, kierownik Katedry Teorii Wychowania na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ, został wybrany na członka (w dziedzinie: nauk społecznych/ pedagogika) Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów na kadencję 2017–2020.

x x x

W V edycji Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego na najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego I miejsce i 15 tys. zł kapituła konkursu pod przewodnictwem prof. Lesława Gajka przyznała dr. Damianowi Kaźmierczakowi za pracę nt. Determinanty emisji obligacji zamiennych z opcją przedterminowego wykupu długu, napisaną pod kierunkiem prof. Jerzego Różańskiego na Wydziale Zarządzania UŁ.
x x x

Doceniając zaangażowanie i wkład w działanie samorządu bankowego, Zarząd Związku Banków Polskich uhonorował Medalem Mikołaja Kopernika dr Iwę Kuchciak, adiunkta w Instytucie Finansów UŁ.

x x x

Absolwenci Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ świętowali 3 grudnia ukończenie studiów magisterskich podczas tradycyjnej Gali Absolwentów, którym wręczone zostały dyplomy, a najlepsi od Rady Biznesu otrzymali nagrody i obiecujące propozycje staży. Gala Absolwentów to niepowtarzalna okazja uczczenia końca studiów w towarzystwie wykładowców, przyjaciół i bliskich.

x x x

W Auli Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ odbyła się 9 grudnia Gala Absolwentów rocznika 2016. Przy tej okazji odsłonięta została tablica upamiętniająca prof. Waldemara Michowicza, a wydziałowej auli nadano Jego imię.

x x x

Aby promować aktywną postawę biznesową swoich studentów i absolwentów, Wydział Zarządzania UŁ stworzył projekt Nakręć firmę, którego celem jest wspieranie aktywności, podejmowania inicjatyw biznesowych oraz inspirowanie do rozwoju na płaszczyźnie ekonomicznej i społecznej. Laureaci projektu zostali nagrodzeni realizacją profesjonalnych filmów reklamowych.

x x x

Profesor Dominik Mierzejewski z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ został powołany na członka Rady Naukowej Centrum Badań Polskich na Pekińskim Uniwersytecie Języków Obcych.

Wybrał i oprac.: (sb)