Gala Absolwentów na zarządzaniu

05-01-2017

Gala Absolwenta na stałe wpisała się już w kalendarz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Studenci, którzy obronili prace dyplomowe 26 listopada, założyli tradycyjne togi i birety i odebrali dyplomy z rąk przedstawicieli władz Uniwersytetu Łódzkiego i macierzystego wydziału. Uroczystość stanowiła też okazję do różnego rodzaju podsumowań i wspomnień oraz zdobytych podczas studiów doświadczeń.

Gala Absolwentów na Wydziale Zarządzania; moment wręczania dyplomów ukończenia studiów

Gala Absolwentów na Wydziale Zarządzania; moment wręczania dyplomów ukończenia studiów

Fot. CP UŁ

Ważnym punktem w programu było też wręczenie absolwentom nagród. Partnerzy biznesowi i Rada Biznesu Wydziału Zarządzania wyróżnili absolwentów za wysokie wyniki w nauce lub prace dyplomowe. Z kolei najlepsi wykładowcy otrzymali WuZetki, czyli statuetki stanowiące wyraz uznania studentów dla ich nauczycieli akade,mickich. Przyznawane są one od roku 2009. Każda z nich reprezentuje jedną z kategorii: Miliard w rozumie, Sprawiedliwy Wykładowca, Zawsze Dla Nas oraz Ikona Wydziału. Nie zabrakło też wystąpień przedstawicieli absolwentów. Na zakończenie gali birety absolwentów powędrowały w górę, co uwiecznione zostało na pamiątkowej fotografii.

Oprac,: (sb)